Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 8

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Bywoorde

INHOUD: Bywoorde (vergelyk)

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat bywoorde is
  2. Verduidelik die grade van vergelyking van bywoorde en gee voorbeelde van elk

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat vergelyking van bywoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte en kaarte oor die vergelyking van bywoorde, die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 69-71

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Vergelyking van Bywoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat bywoorde is

Bywoorde is woorde wat selfstandige naamwoorde beskryf

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik verder die grade van die Vergelyking van Bywoorde

Aangesien die meeste bywoorde tweelettergrepige woorde of langer is, vorm hulle gewoonlik die vergelykende en superlatief deur meer en die meeste by die positiewe te voeg.

ai. Gereelde bywoorde

Positiewe vergelykende superlatief

Vroeg vroeër vroegste

Vinnig vinniger vinnigste

Lank langer langste

Gou gouer gouer

aii. Gereelde bywoorde

Positiewe vergelykende superlatief

Bitter meer bitter bitter bitter

Dapper meer dapper dapperste

Kortliks meer kortliks mees kortliks

Versigtig meer versigtig baie versigtig

Maklik makliker maklik maklikste

Vryliker vrylikste vrylikste

Hard meer hard hardste hard

Vinnig vinniger vinnigste

b. Onreëlmatige bywoorde

Positiewe vergelykende superlatief

Sleg erger ergste

Ver verder verste

Verder verder verder

Laat later laaste

Baie meer die meeste

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik met voorbeelde

a. Positief

b. vergelykende

c. superlatief

 

2. Gee twee voorbeelde elk van

a. gereelde bywoorde

b. onreëlmatige bywoorde

 

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag 3-4 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 71 te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae 5-6 op bladsy 71 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 67 te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge