Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 8

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: God gee sy wet aan ons

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Verduidelik hoekom God sy wet aan ons gee
 2. Bespreek die doel van die wet
 3. Lys die tien gebooie

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, 'n grafiek wat die tien gebooie toon

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die Leermeester herbesoek die vorige les oor God is die gewer van die wet

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy bespreek die doel van die wet

Die wet was streng instruksies van “uitvoerings en verordeninge” wat ontwerp is om die Israeliete te hou “in herinnering aan God en hulle plig teenoor hom”.

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Sy noem verder die tien gebooie

1. Jy mag geen ander God s'n voor my hê nie.

2. Jy mag vir jou geen gesnede beelde maak nie.

3. Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie.

4. Onthou die Sabbatdag en hou dit Heilig.

5. Eer jou vader en moeder.

6. Jy mag nie doodslaan nie.

7. Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

8. Jy mag nie steel nie.

9. Jy mag geen valse getuienis gee nie.

10. Jy mag nie begeer nie.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Doel van die wet

Die wet was streng instruksies van “uitvoerings en verordeninge” wat ontwerp is om die Israeliete te hou “in herinnering aan God en hulle plig teenoor hom”.

Die tien gebooie

 1. Jy mag geen ander God s'n voor my hê nie.
 2. Jy mag vir jou geen gesnede beelde maak nie.
 3. Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie.
 4. Onthou die Sabbatdag en hou dit Heilig.
 5. Eer jou vader en moeder.
 6. Jy mag nie doodslaan nie.
 7. Jy mag nie egbreuk pleeg nie.
 8. Jy mag nie steel nie.
 9. Jy mag geen valse getuienis gee nie.
 10. Jy mag nie begeer nie.

Evaluering: 1. Wat was die doel van die wet?

 1. Lys die tien gebooie

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief.