Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 7

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:-Kultuur

- Funksies van die regering

- Rapporteer verdagte beweging

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Lys maniere van kulturele aanbieding
 2. Noem redes waarom sommige kultuur weggegooi word
 3. Identifiseer kultuur wat behou moet word
 4. Verduidelik die funksies van die regering
 5. Identifiseer aan wie om verdagte beweging aan te meld
 6. Skets maniere om alarm te maak oor verdagte beweging

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: prentkaarte wat verskeie funksies van die regering toon

Periode 1: kultuur

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor kultuur

Kultuur is die totale lewenswyse van 'n groep mense.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat daar kulture is wat afgeskaf moet word. Soos:

1. Rituele doodmaak

2. Tribalisme

3. Geheime genootskappe

4. Manlike kind maak

5. Geweld en geslagsdiskriminasie

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder dat daar kulturele gebruike is wat behou moet word omdat dit ons saam verenig en sedes bevorder. Hulle is:

1. Respek aan ouderlinge

2. Respek vir handewerk

3. Hoë morele waardes

4. Goeie eetgewoontes

5. Huwelikspraktyke

6. Feeste

7. Tradisionele haarstyl

8. Wyse van aantrek

9. Goeie kinder bring en vele meer.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Kultuur wat weggegooi moet word

 1. Rituele doodmaak
 2. Tribalisme
 3. Geheime verenigings
 4. Manlike kind maak
 5. Geweld en geslagsdiskriminasie

Kultuur wat behou moet word

 1. Respek aan ouderlinge
 2. Respek vir handewerk
 3. Hoë morele waardes
 4. Goeie eetgewoontes
 5. Huwelikspraktyke
 6. Feeste
 7. Tradisionele haarstyl
 8. Mode van aantrek
 9. Goeie kind bring en vele meer.

Evaluering: 1. Noem twee kulture wat weggegooi moet word

 1. Noem drie kulture wat behou moet word

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: funksies van regering en aanmelding van verdagte beweging

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor wapens van regering en verdagte beweging.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die funksie van die regering

1. Voorsiening van goeie skool

2. Voorsiening van goeie pad

3. Voorsiening van draagbare drinkwater

4. Voorsiening van goeie mediese fasiliteite en toerusting.

5. Voorsiening van elektrisiteit

6. Voorsiening van werksgeleenthede. Ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy beklemtoon hoe verdagte beweging by gepaste mense en gesag aangemeld moet word

1. Tuis moet verdagte beweging by jou ouers, bure, verhuurder, ens.

2. By die skool moet verdagte beweging by onderwysers, hoofonderwyser en sekuriteit aangemeld word.

3. In die gemeenskap moet verdagte beweging by vertroude staatsman soos die polisie aangemeld word.

4. By 'n geleentheid, soos naamgewing of huwelikseremonie, ens. Verdagte beweging moet gerapporteer word aan wie dit mag aangaan. Bv. die gebeurtenissekuriteitspersoneel of die organiseerder.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Funksie van die regering

 1. Voorsiening van goeie skool
 2. Voorsiening van goeie pad
 3. Voorsiening van draagbare drinkwater
 4. Voorsiening van goeie mediese fasiliteite en toerusting.
 5. Voorsiening van elektrisiteit
 6. Voorsiening van werksgeleenthede. Ens

Rapporteer verdagte beweging

 1. By die huis moet verdagte beweging by 'n mens se ouers, bure, verhuurder ens
 2. By die skool moet verdagte beweging by onderwysers, hoofonderwyser en sekuriteit aangemeld word.
 3. In die gemeenskap moet verdagte beweging by vertroude staatsman soos die polisie aangemeld word.
 4. By 'n geleentheid, soos naamgewing of huwelikseremonie, ens. Verdag

Beweging moet gerapporteer word aan wie dit mag aangaan. Bv die gebeurtenis

Sekuriteitspersoneel of die organiseerder.

Evaluering: 1. Noem 5 funksie van 'n regering

 1. Verduidelik aan wie om in die skool te rapporteer oor verdagte beweging

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief