Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 7de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Aanvanklike konsonantversnitte

INHOUD: Aanvanklike konsonant-versnitte

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Definieer die term konsonantmengsels
  2. Identifiseer, klank en spel woorde met konsonantversnitte

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan alfabetletters identifiseer

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van bekende voorwerpe met konsonantmengsels om die leerlinge se belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Twee stel indekskaarte met die beginkonsonantversnitte daarop geskryf, 'n paar beelde (woordeskatkaarte) of voorwerpe van dinge wat met die sommige konsonantmengsels begin (blok, klok, vlak, gom)

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Identifisering, klank en spel van woorde wat begin met konsonantmengsels

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

Inleiding

-Vertoon een van die konsonante meng voorwerpe of beelde

- Skryf die naam van die voorwerp op die bord en onderstreep die konsonantmengsel

Driehoek

- Verduidelik dat vandag se leer oor woorde gaan wat aanvanklike konsonantmengsels bevat - wat twee konsonantletters beteken wat sommige woorde begin

Die leerlinge identifiseer die voorwerp en sê sy naam hardop

2

Die bou van akademiese taal

- Hersien die klank L, R, M, N, C, P en W deur 'n kleinletter en hoofletter op die bord te skryf.

C L M N P R W

c l m n p r w

Sê die geluid hard

- Verduidelik dat hulle sal leer hoe om woorde te identifiseer en te lees wat konsonantmengsels bevat Dit beteken dat beide letters konsonant is

- Skryf 'n woord wat begin met 'n konsonant meng op die bord en modelleer hoe om die woord in dele te segmenteer (konsonant meng en die oorblywende letters)

Driehoek

Die leerlinge herhaal die klank na die onderwysers

-Die leerlinge oefen om die gesegmenteerde woorde saam met die onderwyser te lees en te meng

3

Sin

- Skryf die volgende versnitte (pl, fl, cl, gr, cr, dr, pr, fr, sm, sk, st, sc,) op die bord en oefen om elke versnitte te lees en dink aan woorde wat daarmee begin

Pl e.gpl-ant

fle.gfl-uke

cl bv cl-ap

gr bv gr-ip

kre.gcr-as

dre.gdr-een

pre.gpr-ince

fre.gfr-idge

sme.gsm-oke

ske.gsk-ip

ste.gst-amp

sce.gsc-ope

- Modelle hoe om die woord op te teken en vinnige prente daarvan te teken

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

Diskoers

-Paar die leerlinge saam en gee een van die voorafgeskrewe indekskaarte en twee stukke leë papier aan elke paar uit

- as leerlinge om saam te werk om soveel moontlik woorde te skryf en te teken wat met konsonantmengsels begin

- bring die klas bymekaar en laat hulle die nuwe woorde waarmee hulle vorendag gekom het, deel

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

Evaluering

- Gee vir die leerlinge oefeninge om aan te werk

Voeg 'n paar letters uit die hakie hieronder by om elke woord hieronder te voltooi

(gr, pl, sc, dr, pr, sm, st, cr, fl, cl, fr, sk)

1. _____ink (grinnik)

2. _____arlet (rooi kleur)

3. _____onderwyser(geleerde onderwyser)

4. _____agaal (stadig)

5. _____behendig (maklik gebreek)

6. _____um(vrug)

7. _____ayon (trekstang)

8. _____behoort(periode sonder reën)

9. ____ull(die bene van jou kop)

10. ____orist(blommewinkel)

11. ____allion (manlike perd)

12. ____arinet (musiekinstrument)

- Monitor en korrigeer die leerlinge waar nodig

PERIODE 3: Identifisering, klank en spel van woorde wat met konsonantmengsels begin

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE

- Herbesoek die vorige les oor konsonantversnitte

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

BEGELEIDE PRAKTYK

- Maak 'n lys van meer woorde wat konsonantmengsels bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

Pl e.gpl-an

fle.gfl-ag

cl bv cl-amp

gr bv gr-in

cre.gcr-ipple

dre.gdr-ug

pre.gpr-int

fre.gfr-inge

sme.gsm-ile

ske.gsk-in

ste.gst-ow

sce.gsc-ale

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor aanvanklike konsonantversnitte

Elke woord in die hakie begin met 'n konsonantmengsel, skryf dit langs die betekenis hieronder neer

(spaghetti, tromboon, glinster, spinasie, snorkel, skelet, spreekwoord, brandwond, graniet, geurig, vraat, flamink)

1. om met warm water te verbrand ________

2. harde rock _______

3. lekker ruik _______

4., musiekinstrument ______

5. persoon wat te veel eet ________

6. benige raamwerk van die liggaam ________

7. groot waadvoël ________

8. blaargroente ________

9. wat sterre doen ________

10. soort pasta _______

11. wyse gesegde ________

12. onderwater toestel ______

Vind die betekenis van die volgende woorde uit en gebruik dit om korrekte sinne te vorm

1. armband

2. aasdier

3. optog

4. smeer

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig