Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 7

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Bywoorde

INHOUD: Bywoorde

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat 'n bywoord is
  2. Beskryf die tipe bywoorde en gee voorbeelde van elk

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat bywoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Metropolitan English series Engelse grammatika vir Basiese Onderwys Boek 3 bladsy 60-62, flitskaarte en kaarte oor bywoorde, The New first Aid in English deur Angus Maciver bladsy 71

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Bywoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat 'n bywoord is

Bywoorde is woorde wat gebruik word om meer oor die werkwoord te praat. Voorbeelde sluit in vinnig, ongelukkig, gelukkig, maklik ens

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik verder die tipe bywoorde en gee voorbeelde van elk

1. Maniere(hoe)- dit vertel ons hoe en aksie plaasvind bv. hard, vinnig, stadig ens.

Ons het stadig gestap

2. Tyd(wanneer)- dit vertel ons wanneer 'n bepaalde handeling plaasvind bv vandag, môre, gister ens

Hy het gister gekom

3. Plek(waar)- dit sê vir ons waar 'n handeling plaasvind bv hier, daar, nêrens ens

Ek het hom daar gesien

4. Getal (hoeveel) - dit vertel ons hoeveel keer 'n handeling plaasvind bv. een, twee keer, drie keer ens.

Ek het hom drie keer gesien

 

5. Graad(hoeveel)- dit verwys na die tempo waarteen 'n aksie plaasvind bv baie, eerder, redelik, meestal ens.

Sy is baie goed

6. Frekwensie- dit vertel ons hoe gereeld die aksie plaasvind bv dikwels, selde, altyd, nooit ens

Ek sien hom altyd

Sy verduidelik verder die posisie van bywoorde in die sin

POSISIE VAN BYWOORDE

Dit word gewoonlik so na as moontlik geplaas aan die werkwoord wat dit beskryf bv

Ek gaan gereeld soontoe

Sy besoek ons selde

Maar vir die bywoorde van wyse en getal is die gewone posisie daarvan aan die einde bv

Hy het hard gesing

Ons het rustig geslaap

Ek het hom net een keer ontmoet

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik die betekenis van bywoorde

2. Verduidelik die volgende tipes bywoorde en gee voorbeelde van elk

a. wyse

b. tyd

c. plek

d. nommer

e. graad

f. frekwensie

 

3. Beskryf die posisies waar die bywoord in 'n sin geplaas word en die uitsonderings

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag AB op bladsy 61-62 van die handboek en No 1 van The New First Aid in Engels deur Angus Maciver bladsy 71 te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae CD op bladsy 62 van die verwysingsteks en No 2 van The New First Aid in Engels deur Angus Maciver bladsy 71 te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge