Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 6

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp: - Kultuur

- Wapens van die regering

- Soorte verdagte bewegings

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Identifiseer die verskillende kultuur
 2. Lys die ooreenkomste in kultuur
 3. Lys die wapens van die regering
 4. Identifiseer aktiwiteite wat as verdagte beweging beskou kan word.

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat aantrek, kos en manier van groet in verskeie kulture aandui, prentkaarte wat die regeringswapens en sy funksies aantoon.

Periode 1: kultuur

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor kultuur

Kultuur is die totale lewenswyse van 'n groep mense.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik hoekom ons verskillende kultuur in Nigerië het

1. Verskille t in dieet

2. Verskille in geografiese posisie

3.verskille in eksterne invloede

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder ooreenkomste in kultuur

1. Geloof

2. Kos

3. Rok

4. Musiek

5. Mode van groet

6. Name

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Kultuur is die totale lewenswyse van 'n groep mense.

Waarom Nigerië verskillende kulture het

 1. Verskille t in dieet
 2. Verskille in geografiese posisie
 3. Verskille in eksterne invloede

Ooreenkomste in kultuur

 1. Geloof
 2. Kos
 3. Aantrek
 4. Musiek
 5. Mode van groet
 6. Name

Evaluering: 1.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: regeringswapens en tipes verdagte bewegings

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor regering en verdagte beweging

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat daar drie arms van die regering is wat die regering in staat stel om die openbare sake doeltreffend te regeer.

Wapens van die regering

1. Wetgewer- 'n wetgewer is die tipe bestuur met die gesag om wette te maak vir 'n politieke of organisasie-entiteit soos 'n land of stad, bv. senatore, huis van verteenwoordigers

2. Uitvoerend- is die tipe bestuur met die gesag om wette deur die wetgewer te implementeer. Bv. huis van vergadering, raadslede

3. Regbank- is die bestuur met

Die gesag om wette wat gemaak is te interpreteer

Deur die wetgewer en geïmplementeer

Deur die uitvoerende gesag. Bv die opperste

Hof, en ander federale hof.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy beklemtoon voorbeelde van verdagte bewegings

1. Iemand wat in motors of vensters loer.

2. 'n Vreemdeling wat vir 'n lang tyd op 'n bepaalde plek staan.

3. 'n Voertuig wat herhaaldelik die strate kruis.

4. Massabeweging wat in die straat op en af gaan

5. Iemand wat op ongewone ure van die huis af aankom of vertrek. Ens.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Wapens van die regering

 1. Wetgewer - 'n wetgewer is die tipe bestuur met die gesag om wette te maak vir 'n politieke of organisasie-entiteit soos 'n land of stad, bv. senatore, Huis van Verteenwoordigers
 2. Uitvoerend- is die tipe bestuur met die gesag om wette deur die wetgewer te implementeer. Bv. huis van vergadering, raadslede
 3. Regbank- is die bestuur met die gesag om wette wat deur

Die wetgewer en geïmplementeer deur die uitvoerende gesag. Bv. die Hooggeregshof en ander federale hof.

Voorbeeld van verdagte bewegings

 1. Iemand wat in motors of vensters loer.
 2. 'n Vreemdeling wat lank op 'n spesifieke plek staan.
 3. ’n Voertuig wat herhaaldelik die strate oorgesteek het.
 4. Massabeweging wat op en af in die straat gaan
 5. Iemand wat op ongewone ure van die huis af aankom of vertrek. Ens.

Evaluering: 1. Lys en verduidelik die drie takke van die regering

 1. Noem 3 ander voorbeelde van verdagte beweging wat nie in die teks genoem word nie.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief