Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 6

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Byvoeglike naamwoorde

INHOUD: Byvoeglike naamwoorde (vergelyk)

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat byvoeglike naamwoorde is
  2. Verduidelik die grade van vergelyking van byvoeglike naamwoorde en gee voorbeelde van elk

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat vergelyking van byvoeglike naamwoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Metropolitan Engelse reeks Engelse grammatika vir basiese onderwys Boek 3 bladsy 41-46, flitskaarte en kaarte oor die vergelyking van byvoeglike naamwoorde, die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 67

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Vergelyking van byvoeglike naamwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat byvoeglike naamwoorde is

Byvoeglike naamwoorde is woorde wat selfstandige naamwoorde beskryf

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik verder die grade van die Vergelyking van Byvoeglike naamwoorde

1. Positief- dit is wanneer die byvoeglike naamwoord slegs een selfstandige naamwoord beskryf, bv. groot, vet, lank, ens.

2. Vergelykende- vergelyking tussen twee. Dit gaan dikwels met 'as' bv langer as, korter as, groter as, vetter as, ens

3. Superlatief- vergelyking tussen drie of meer. Dit gaan dikwels saam met 'die' bv. die vetste, die kortste, die gelukkigste, die rykste

Verskeie vorme van Vergelyking van byvoeglike naamwoorde

1. Gereelde vergelyking

Groot groter grootste

Klein kleiner kleinste

Lang langer hoogste

Kort korter kortste

Ryk ryker rykste

Stadig stadiger stadigste

Laag laer laagste

Fyn fyner fynste

Vriendelik vriendelikste vriendelikste

Eenvoudig eenvoudiger eenvoudigste

2. Dubbelletters

Nat natter natste

Hartseer hartseerder hartseerste

Warm warmer warmste

Dun dunner dunste

Groot groter grootste

3. met 'meer' en 'meeste'

a. Versigtig

meer versigtig versigtigste

b. moeilik

moeiliker moeilikste

c. sorgelose

meer sorgeloos mees onverskillige

d. beleefd

meer beleefd mees beleefd

e. wonderlik

wonderliker wonderlikste

f. gemaklik

gemakliker gemakliker

4. onreëlmatige vergelyking

Goeie beter beste

Sleg erger ergste

Bo bo bo

Baie/baie meer meeste

Bietjie minder minste

In die binneste

5. Vergelyking van kleure

Swart swarter swartste

Rooi rooier rooiste

Blou blouer blouste

Groen groener groenste

Wit witter witste

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik met voorbeelde

a. Positief

b. vergelykende

c. superlatief

 

2. Gee twee voorbeelde elk van

a. gereelde vergelyking

b. dubbele letters

c. met 'meer' en 'meeste'

d. onreëlmatige vergelyking

e. vergelyking van kleure

 

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag AB op bladsy 44-45 van die handboek en No 1-3 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 67 te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae CE op bladsy 45-46 van die verwysingsteks en No 4-6 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 67 te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge