Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 6

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: God roep vir 'n doel

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Verduidelik die doel waarom God ons roep
 2. Bespreek maniere waarop ons op God se roeping moet reageer
 3. Noem die voordele van God se roeping

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, prente wat die oproep van Samuel in die tempel wys

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die Leermeester herbesoek die vorige les oor God roep sy volk

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik die maniere om op God se roeping te reageer

1. Sien dit as 'n Geleentheid. Wanneer God roep, moet 'n gelowige dit sien as 'n spesifieke voorreg en 'n geleentheid om 'n verskil te maak en lewens positief te beïnvloed. ...

2. Sien God se vermoë in jou raak. ...

3. Bou 'n brandende begeerte.

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die voordele van God se roeping

1. dit bring 'n lewe van wonderwerke teweeg

2. God sal jou Sy weë leer nie net Sy dade nie

3. Dit sal help om groot geloof en absolute vertroue in God te ontwikkel

4. Dit laat ons moedig en vrymoedig wees

5. Ons word vertroude vriende van God

6. God sluit 'n verbond van seën vir ons sowel as vir ons saad

7. God laat ons vyande voor ons uit vlug

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Maniere om op God se oproep te reageer

 1. Sien dit as 'n geleentheid. Wanneer God roep, moet 'n gelowige dit sien as 'n spesifieke voorreg en 'n geleentheid om 'n verskil te maak en lewens positief te beïnvloed.
 2. Sien God se vermoë in jou raak.
 3. Bou 'n brandende begeerte.

Voordele van God se roeping

 1. dit bring 'n lewe van wonderwerke teweeg
 2. God sal jou Sy weë leer, nie net Sy dade nie
 3. Dit sal help om groot geloof en absolute vertroue in God te ontwikkel
 4. Dit laat ons moedig en vrymoedig wees
 5. Ons word betroubare vriende van God
 6. God sluit 'n verbond van seën vir ons sowel as vir ons saad
 1. God laat ons vyande voor ons vlug

Evaluering: 1. Wat moet ons reaksie op God se roeping wees?

 1. Beskryf vyf voordele van God se roeping.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief.