Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 5

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Ons kultuur

-Definisie en tipes regering

- Verdagte beweging

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Verduidelik die betekenis en tipes kultuur
 2. Lys die elemente van kultuur
 3. Noem die verskillende tipe kultuur in Nigerië
 4. Verduidelik die regering
 5. Lig tipes regering uit
 6. Beskryf verdagte beweging
 7. Ondersoek mense wat doelloos in die buurt loop

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat mense wys geklee in hul kulturele kostuums, prente wat sommige groepe studente wys wat op straat dwaal.

Periode 1: ons kultuur

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser herbesoek die vorige les oor die huwelik

Sy stel kultuur bekend as die totale lewenswyse van 'n groep mense.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die elemente van kultuur-

1. Eetgewoonte

2. Aantrekmodus

3. Boustyl

4. Groetmodus

5. Taal van die mense

6. Godsdienstige praktyke

7. Fees en seremonies

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik hoekom ons verskillende kultuur in Nigerië het

1. Verskille t in dieet

2. Verskille in geografiese posisie

3. Verskille in eksterne invloede

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Elemente van kultuur

 1. Eet gewoonte
 2. Aantrekmodus
 3. Boustyl
 4. Groetmodus
 5. Taal van die mense
 6. Godsdienstige praktyke
 7. Fees en seremonies

Waarom Nigerië verskillende kulture het

 1. Verskille t in dieet
 2. Verskille in geografiese posisie
 3. Verskille in eksterne invloede

Maniere van kulturele bewaring

 1. Hou kuns en artefakte
 2. Instandhouding van antieke geboue en monument
 3. Jaarlikse viering van feeste
 4. Aantrek

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van kultuur

 1. Lys en verduidelik 5 elemente van kultuur

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3 definisie en tipes regering, verdagte beweging

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor bestuur en vreemdeling.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat regering die stelsel is waarvolgens groep mense 'n georganiseerde gemeenskap regeer, wat dikwels 'n staat genoem word.

Sy verduidelik die tipes regering

1. Tradisionele regering: dit is die regering wat deur konings (of koningin) of bevoorregte individue regeer word.

Tipes tradisionele regering

1. Monarg 2. Oligargie

2. Grondwetlike regering: is 'n regering wat dws deur die reëls van wette regeer. Bv. die president, eerste minister, goewerneurs, ens.

Tipes grondwetlike regering

1. Presidensiële regering

2. Parlementêre regering

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verdagte beweging is die ongewone beweging wat vreemd of uit plek is. Die beweging kan gevaarlike of kriminele dade wees as dit nie aangemeld word nie. Hierdie soort beweging moet aan onderwysers, ouers, buurman en toepaslike gesag gerapporteer word.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Regering is die stelsel waardeur groep mense 'n georganiseerde gemeenskap, wat dikwels 'n staat genoem word, regeer.

Tipes regering

 1. Tradisionele regering: dit is die regering wat deur konings (of koningin) of bevoorregte individue regeer word.

Tipes tradisionele regering

 1. Monarg 2. Oligargie
 2. Grondwetlike regering: is 'n regering wat dws deur die reëls van wette regeer. Bv. die president, eerste minister, goewerneurs ens.

Tipes grondwetlike regering

 1. Presidensiële regering
 2. Parlementêre regering

Verdagte beweging is die ongewone beweging wat vreemd of uit plek is. Die beweging kan gevaarlike of kriminele dade wees as dit nie aangemeld word nie. Hierdie soort beweging moet aan onderwysers, ouers, buurman en toepaslike gesag gerapporteer word.

Evaluering: 1. Noem die betekenis van regering

 1. Lys en verduidelik die tipes regering
 2. Verduidelik die betekenis van verdagte beweging

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief