Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 5

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: God roep Sy mense

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

  1. Verduidelik waarom God sy volk roep
  2. Gee redes waarvoor God ons roep
  3. Vertel die verhaal van die roeping van Abraham

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, prente van die roeping van Abraham

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die Juffrou herbesoek die vorige les oor Ons is kinders van een vader

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik die redes waarom God Sy volk roep

1. Hy roep ons tot redding Matt 9:12-13

2. Hy roep ons om heiliges te wees. Ek kor 1:2

3. Hy roep ons tot Heiligheid 1 Thess 4:7

4. Hy roep ons tot diens 1 Kor 7:22

5. Hy roep ons om vir ewig saam met Hom te regeer Openb 19:9

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Sy vertel die verhaal van die roeping van Abraham (Gen 12:1-9)

- God het vir Abraham gesê: "Verlaat die land wat jy nog altyd geken het. Gaan van jou vaderland af na 'n nuwe land wat Ek jou sal wys. Ek sal jou en jou volk 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën. Ek sal diegene seën wat seën jou en vervloek die wat jou vervloek. Jy sal jou volk lei en jou naam sal groot wees."

- Abraham het God se leiding gevolg en sy huis verlaat. Abraham, sy vrou Sarai, en Abraham se broerskind, Lot, het saam met die mense van Haran na die land Kanaän vertrek.

- Toe hulle in Kanaän aankom, het God met Abraham gepraat: "Ek sal hierdie land aan jou en jou nageslag gee." Daarom het Abraham daar 'n altaar gebou.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Redes waarom God Sy volk roep

  1. Hy roep ons tot redding Matt 9:12-13
  2. Hy roep ons om heiliges te wees. 1 Kor 1:2
  3. Hy roep ons na Heiligheid 1 Thess 4:7
  4. Hy roep ons tot diens 1 Kor 7:22
  5. Hy roep ons om vir ewig saam met Hom te regeer Openb 19:9

Die verhaal van die roeping van Abraham (Gen 12:1-9)

God het vir Abraham gesê: "Verlaat die land wat jy nog altyd geken het. Gaan uit jou vaderland na 'n nuwe land wat Ek jou sal wys. Ek sal jou en jou volk 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën. Ek sal seën die wat seën jy en vervloek die wat jou vervloek. Jy sal jou volk lei en jou naam sal groot wees."

Abraham het God se leiding gevolg en sy huis verlaat. Abraham, sy vrou Sarai, en Abraham se broerskind, Lot, het saam met die mense van Haran na die land Kanaän vertrek.

Toe hulle in Kanaän aankom, het God met Abraham gepraat: "Ek sal hierdie land aan jou en jou nageslag gee." Daarom het Abraham daar 'n altaar gebou.

Evaluering: 1. Noem die redes waarom God Sy volk roep

  1. Vertel die verhaal van die roeping van Abraham

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief.