Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 4

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Huweliksprobleme en oplossings

-Eienskappe van goeie bestuur

-Vreemdelinge in die buurt

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Identifiseer die probleme in die huwelik
 2. Verskaf oplossing vir die probleme van die huwelik
 3. Skets kenmerke van goeie bestuur
 4. Identifiseer vreemdelinge in die buurt

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: grafiek wat onenigheid by die huis toon, prente kaarte wat kenmerke van goeie bestuur toon, grafiek wat vreemdelinge wys wat deur die venster loer

Periode 1: huweliksprobleme en oplossings

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser herbesoek die vorige les oor die huwelik

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy lys 'n paar probleme van die huwelik: 9 jaar

1. Misverstand

2. Finansiële probleme

3. Onvrugbaarheid

4. Tydsbestuur

5. Probleme met kinders en vele meer

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder dat oplossings verkry kan word soos:

1. Begrip

2. Eerlik

3. Vertrou

4. Deel

5. Dialoog

6. Gebed

7. Huweliksberading

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Sommige probleme van die huwelik: 9 jaar

 1. Misverstand
 2. Finansiële probleme
 3. Onvrugbaarheid
 4. Tydbestuur

Probleme met kinders en vele meer

Oplossings vir huweliksprobleme

 1. Begrip
 2. Eerlik
 3. Vertroue
 4. Deel
 5. Dialoog
 6. Gebed
 7. Huweliksberading

Evaluering: 1. Lys 5 probleme van die huwelik

 1. Noem 5 oplossings vir huweliksprobleme.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3 kenmerke van goeie bestuur en vreemdelinge in die buurt

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor bestuur en buurtsekuriteit

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat regering die stelsel is waardeur groep mense besluite neem wat die staat of organisasies raak. Sy lys die tipes bestuur

1. Demokratiese regering

2. Finansiële bestuur

3. Ekonomiese bestuur

4. Korporatiewe bestuur

5. Omgewingsbestuur

6. Globale bestuur

7. Goeie bestuur

Sy lys die kenmerke van 'n goeie bestuur

1. Verantwoordbaarheid

2. Deursigtigheid

3. Responsiwiteit

4. Oppergesag van die reg

5. Billikheid en inklusiwiteit

6. Strategiese visie

7. Stabiliteit

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik dat mense wat 'n mens nie ken nie as vreemdelinge bekend staan. Mens moet versigtig wees vir mense wat jy op pad skool toe/vanaf ontmoet.

Sy verduidelik voorsorgmaatreëls wanneer sy met vreemdelinge omgaan

1. Moenie soetgoed, beskuitjies, geld of geskenke by 'n vreemdeling insamel nie.

2. Moenie in 'n vreemde motor inry nie

3. Moenie met 'n vreemdeling uitgaan nie.

4. Moenie in die donker speel nie.

5. Bly altyd by jou vriende en familie.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Bestuur is die stelsel waardeur groep mense besluite neem wat die staat of organisasies raak.

Tipes bestuur

 1. Demokratiese regering
 2. Finansiële bestuur
 3. Ekonomiese bestuur
 4. Korporatiewe bestuur
 5. Omgewingsbestuur
 6. Globale bestuur
 7. Goeie bestuur

Kenmerke van 'n goeie bestuur

 1. Verantwoordbaarheid
 2. Deursigtigheid
 3. Responsiwiteit
 4. Oppergesag van die reg
 5. Billikheid en inklusiwiteit
 6. Strategiese visie
 7. Stabiliteit

Mense wat 'n mens nie ken nie, staan bekend as vreemdelinge. Mens moet versigtig wees vir mense wat jy op pad skool toe/vanaf ontmoet.

Voorsorgmaatreëls wanneer u met vreemdelinge omgaan

 1. Moenie soetgoed, koekies, geld of geskenke van 'n vreemdeling afhaal nie.
 2. Moenie in 'n vreemde motor inry nie
 3. Moenie met 'n vreemdeling uitgaan nie.
 4. Moenie in die donker speel nie.
 5. Bly altyd by jou vriende en familie.

Evaluering: 1. Lys en verduidelik 3 kenmerke van goeie bestuur

 1. Verduidelik wie 'n vreemdeling is
 2. Noem 3 voorsorgmaatreëls om te tref wanneer 'n mens 'n vreemdeling ontmoet

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief