Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 4de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'th' en 'sh'

INHOUD: Klankpatrone 'th' en 'sh'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken, lees en spel die 'th' en 'sh' klanke

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die 'Het jy ooit 'n onbeskofte nar gehoor'-liedjie om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'th' en 'sh'-klanke, grafiek wat voorwerpe met die 'th' en 'sh'-klank toon, wit bord, droë-vee-merker, leidraadkaarte

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank, identifikasie en skryf van woorde met tekeninge 'de'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

- Hersien die vorige les oor stil briewe

 

- Stel die onderwerp op die bord bekend as Klank, identifiseer en skryf van woorde met diagramme 'th'

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- Skryf woorde met die tekening 'th' op die bord en klink dit herhaaldelik

Die (stem)

As

Hulle

Hierdie

Daardie

Toe

 

Die (ongestemde)

Dun

Dankie

Diefstal

Ding

Dink

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- dikteer elkeen van die woorde wat 'th' bevat vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Dik

Sesde

Doek

Tande

Tand

glad

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die onderstaande oefening vir die leerlinge

Gebruik die woorde in die hakie om die sinne te voltooi{slegs een woord het 'n gestemde 'de'}

(skrywer, duim, leer, distels, agste, getrou, marathon, veer, warmte, termiese, teologie, dus)

1. Die hond het lojaal gebly en _____ aan sy baas

2. Die skerp ______ het my bene gekrap

3. hy hoop om 'n priester te word, so hy sal __________ studeer

4. Dit is die _____ dag van die maand

5. Die ______ het 'n vervolg op haar eerste boek geskryf

6. Die _______ swembad was kookwarm

7. Hy het die spyker gemis en sy ______ met die hamer geslaan

8. John is redelik siek en ______ sal nie vanmiddag hier wees nie

9. Die skoene is gemaak van _______ van krokodilvelle

10. Thomas het die _______ by die laaste Olimpiese Spele gewen

11. Die _______ van die vuur het die ys gesmelt

12. Die mossie het die _______ in sy nes geplaas om dit sag te maak

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

 

PERIODE 3: Klank, identifikasie en skryf van woorde met diagramme 'sh'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

- Hersien die vorige les oor woorde met die tekening 'th'

- Stel die onderwerp op die bord bekend as Klink, identifiseer en skryf woorde met diagramme 'sh'

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser skryf woorde met die tekening 'sh' op die bord en klink dit herhaaldelik

vis

wens

di-sh

winkel

sh-in

skoot

skok

sh-ut

skip-ip

ca-sh

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde wat 'sh' bevat te dikteer

vis

wens

di-sh

winkel

sh-in

skoot

skok

sh-ut

skip-ip

ca-sh

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om aan te werk

Skryf die 'sh'-woord in die hakie langs hul betekenisse hieronder

(afbreek, biskop, moeras, verdwyn, sampioen, bewerkstellig, blus, vergaan, verstom, gil)

1. bereik __________

2. blus 'n vlam _______

3. sterf of sterf ________

4. nat moerasagtige area _______

5. slaan 'n gebou af _________

6. verstom _______

7. skree hard _______

8. soort swam _______

9. verdwyn _______

10. senior kerkbeampte _______

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig