Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 4

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Werkwoorde II

INHOUD: Werkwoorde (woorde doen)

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat werkwoorde is
  2. Verduidelik die tye van werkwoorde en gee voorbeelde van elk
  3. Bespreek die vorme van werkwoorde en voorbeelde van elke vorm

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat werkwoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Metropolitaanse Engelse reeks Engelse grammatika vir basiese onderwys Boek 3 bladsy 47-57, flitskaarte en kaarte oor werkwoorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: WERKWOORDE

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat werkwoorde is

Werkwoorde doen woorde. 'n Werkwoord sê vir ons wat om te doen.

Voorbeelde van werkwoorde is Eet, kyk, speel, sing, dans, kook, skryf ens

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik verder dat werkwoorde tye het om die tyd te wys waarop 'n handeling plaasvind

a. teenwoordige tyd - wanneer 'n aksie op die oomblik plaasvind, of wanneer dit gereeld gebeur, bv. Ek gaan,

b. Huidige aaneenlopende tyd beteken dat 'n aksie of toestand nou gereeld plaasvind en in die toekoms kan voortduur. Bv ek gaan, ek praat, ek eet, hy sit, sy huil ens

c. Verlede tyd beteken wys dat jy praat oor iets wat reeds gebeur het. Bv. gegaan, gepraat, geëet, gesit, geskryf, gehuil, gehardloop, geteken, gewerk, gewag, geval ens.

d. Verlede aaneenlopende tyd - beskryf aksies of gebeure in 'n tyd voor nou, wat in die verlede begin het en steeds aan die gang was toe 'n ander gebeurtenis plaasgevind het, bv. ek was op pad, ons was besig om te kook, ens.

e. Die toekomende tyd - die vorm van 'n werkwoord wat uitdruk wat na die hede sal gebeur bv. Ek sal/sal gaan, Ons sal vaar, ens.

f. Die teenwoordige volmaakte tyd - die vorm van 'n werkwoord wat 'n handeling uitdruk wat in 'n tydperk tot die hede gedoen is. Dit word in Engels gevorm met die teenwoordige tyd van 'have' en die 'verlede deelwoord' van die werkwoord bv. I have gone

g. Die verlede volmaakte tyd - die vorm van 'n werkwoord wat gebruik word om te wys dat 'n aksie reeds voltooi is toe 'n ander aksie gebeur het, bv. Ek het gegaan

h. Die toekomstige volmaakte tyd - 'n werkwoordtyd wat gebruik word vir handelinge wat voor 'n ander punt in die toekoms voltooi sal word, bv. Ek sou gegaan het

Sy verduidelik verder dat werkwoorde óf in 'n reëlmatige óf onreëlmatige vorm kan wees

1. Gereelde werkwoorde- dit is die werkwoorde wat hul verlede en volmaakte tye maak deur 'd' of 'ed' by te voeg

Present Past Past participium

Speel gespeel gespeel

Kook gaar gaar

Hou van hou gehou van

Praat gepraat gepraat

Bel gebel gebel

Punt Gepunt Gepunt

2. Onreëlmatige werkwoorde- dit is werkwoorde wat hul verlede en volmaakte tye maak deur die vokale te verander

Huidige Verlede Verlede deelwoord

Am was gewees

Ontstaan het ontstaan het

Wakker wakker word wakker

Klop geslaan geslaan

Begin begin het

Byt bietjie gebyt

Bloed gebloei het gebloei

Blaas geblaas geblaas

Kies gekies gekies

Kom kom kom

Doen gedoen gedoen

Teken getrek getrek

Drink gedrink dronk

Eet geëet geëet

Val geval geval ens

Diegene wat nie hul vorm verander nie, sluit in

Ontslae raak ontslae

Gooi cast cast

Sny sny sny

Sit sit sit

Toemaar toe

Koste koste koste

Seer seer seer

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik die betekenis van werkwoorde

2. Verduidelik die volgende en gee een voorbeeld van elk

a. teenwoordige tyd

b. huidige aaneenlopende tyd

c. verlede tyd

d. verlede aaneenlopende tyd

e. toekomstige tyd

f. huidige volmaakte tyd

g. die verlede volmaakte tyd

h. die toekomstige volmaakte tyd

3. Onderskei tussen die reëlmatige en onreëlmatige tyd deur voorbeelde te gebruik

 

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag AC op bladsy 53-54 van die handboek te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae DE op bladsy 54-55 van die verwysingsteks te beantwoord.

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hulle boeke, maak dit reg en

prys die leerlinge