Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 3

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Huwelik

-Wat is bestuurstruktuur

- Soorte woonbuurte

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Definieer die betekenis van die huwelik
 2. Verduidelik die tipes huwelike
 3. Verduidelik bestuurstruktuur
 4. Lig voorbeelde van bestuurstrukture uit
 5. Klassifiseer die tipe woonbuurt wat hulle het.

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Instruksionele materiaal: grafiek oor verskillende huwelike in Nigerië, kaarte wat die struktuur van bestuur toon, kaarte wat tipes woonbuurte toon

Periode 1: huwelik

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser herbesoek die vorige les oor gesin en stel die huwelik bekend as die verbintenis van 'n man en vrou as man en vrou.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat dit die huwelik is wat maak dat man en vrou 'n gesin word

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy lys die tipes huwelike:

1. Monogamie huwelik

2. Poligamie huwelik

3. Poliandriese huwelik

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Die huwelik is die vereniging van 'n man en vrou as man en vrou.

Tipes huwelike :

 1. Monogamie-huwelik - is 'n huwelik waarin een man met een vrou trou
 2. Poligamie-huwelik - is die huwelik waarin een man met meer as een vrou trou
 3. Poliandriese huwelik - is 'n huwelik waarin een vrou met meer as een man trou.

Monogamie en poligamie huwelike is die klam algemene huwelik in Nigerië

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van die huwelik

 1. Noem 2 tipes huwelike wat algemeen in Nigerië voorkom
 2. Onderskei tussen monogamie en poligamie huwelike.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: wat is bestuurstruktuur en tipes woonbuurt

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser herbesoek die vorige les oor bestuur en buurtsekuriteit

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik bestuurstruktuur as die reëling of verhouding tussen verskillende groepe mense wat openbare aangeleenthede soos beleidmaking, implementering en interpretasie reguleer. tipes bestuurstruktuur

1. Wetgewing - 'n wetgewer is die tipe bestuur met die gesag om wette te maak vir 'n politieke of organisasie-entiteit soos 'n land of stad, bv. senatore, huis van verteenwoordigers

2. Uitvoerend- is die tipe bestuur met die gesag om wette deur die wetgewer te implementeer. Bv. huis van vergadering, raadslede

3. Regbank- is die bestuur met die gesag om wette te interpreteer wat deur die wetgewer gemaak is en deur die uitvoerende gesag geïmplementeer word. Bv hooggeregshof, ander federale howe.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy noem voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en voorspoed binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.

2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsekuriteit wat lewe en voorspoed in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom

3. Buurtwag: is 'n groep sekuriteit wat waak oor die woonbuurtseiendomme as 'n manier om misdaad te voorkom.

Hoe om met buurtsekuriteitspersoneel in die gemeenskap te skakel

1. Wees duidelik oor enige situasie

2. Vermy paniek

3. Respekteer die buurtsekuriteitspersoneel.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Bestuurstruktuur is die reëling of verhouding tussen verskillende groepe mense wat openbare aangeleenthede soos beleidmaking, implementering en interpretasie reguleer.

Tipes bestuurstruktuur

 1. Wetgewing - 'n wetgewer is die tipe bestuur met die gesag om wette te maak vir 'n politieke of organisasie-entiteit soos 'n land of stad, bv. senatore, Huis van Verteenwoordigers
 2. Uitvoerend- is die tipe bestuur met die gesag om wette deur die wetgewer te implementeer. Bv. huis van vergadering, raadslede
 3. Regbank- is die bestuur met die gesag om wette te interpreteer wat deur die wetgewer gemaak is en deur die uitvoerende gesag geïmplementeer word. Bv. Hooggeregshof ander federale howe.

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

 1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en voorspoed binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.
 2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsekuriteit wat lewe en voorspoed in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom
 3. Buurtwag: is 'n groep sekuriteit wat waak oor die woonbuurt eiendomme as 'n manier om misdaad te voorkom.

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van bestuurstruktuur

 1. Lys en verduidelik die tipes bestuurstruktuur
 2. Lys en verduidelik 3 voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief