Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 3de WEEK

KLAS: Primêr 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Komplekse konsonantgroepe 'ght' en 'nce'

INHOUD: Komplekse konsonantgroepe 'ght' en 'nce'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

a Herken, lees en spel die 'ght'- en 'nce'-klanke

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan alle alfabetletters en lang en kort vokaalklanke identifiseer

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die klankliedjies 'Ons klik kastanjette' om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte, klankkaart, oudiovisuele snitte van die klank/liedjie, prente van voorwerpe met die 'ght' en 'nce' klanke

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Herkenning, spelling en lees van die 'ght'-klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die lang en kort vokaalklanke

- Stel die 'ght'-klank bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ght' as 'n 't'-klank uitgespreek word (die g en h is stil) en hulle kom aan die einde van baie woorde voor

- Gee 'n lys van woorde met die 'ght'-klank

ght

nag

gekoop

veg

genot

lig

ridder

middernag

gesoek

gevang

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die 'ght' voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraadwoord sê en klink dan 'ck' dit verteenwoordig bv. insig(ght)-

-Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die 'ght'-klank bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'ck'-klank

Voltooi die sinne met die regte woorde uit die hakie

(kopiereg, gebring, genot, middernag, radeloos, gevang, droogte, gesoek, gedink, insig)

1. Sy het die toekenning met 'n groot deel van ________ aanvaar

2. Moenie daardie bladsy fotokopieer nie aangesien dit _______ is

3. Joshua _____ hy het sy ou vriend by die partytjie gesien

4. Die toer het ons 'n goeie ______ in die lewe op 'n plaas gegee

5. Emily was ______ toe sy nie haar hondjie kon kry nie

6. Oliver _____ sy splinternuwe fiets skool toe om vir sy vriende te wys

7. Die visse was ______ in die net

8. 'n Lang ______ het die graangewasse vernietig

9. Die speurders _____ slegs eerlike antwoorde van die diewe

10. Hy het ongeveer ______ huis toe vertrek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Herkenning, spelling en lees van die 'nce'-klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die 'ght'-klanke wat voorheen behandel is

- Stel die 'nce'-klank bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ce' in die 'nce' 's' klink

- Gee 'n lys van woorde met die 'nce' klank

nce

ambulans

gehoor

lisensie

stilte

afwesigheid

oorlas

finansies

ingang

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die 'nce' voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraad se woord en klink dan 'nce' dit verteenwoordig bv. ambulans-(nce)

-Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die 'nce'-klank bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'nce' klank

Skryf die woorde tussen hakies langs die woorde waarmee hulle gekoppel kan word

(ambulans, gehoor, lisensie, stilte, afwesigheid, oorlas, finansies, ingang)

1. Geld __________

2. hospitaal _______

3. konsert _________

4. bestuur _________

5. geraas __________

6. deur __________

7. stokkiesdraai __________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig