Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 3

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Werkwoorde

INHOUD: Werkwoorde (woorde doen)

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat werkwoorde is
  2. Beskryf meer reëls oor werkwoorde

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat werkwoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Metropolitaanse Engelse reeks Engelse grammatika vir basiese onderwys Boek 3 bladsy 47-57, flitskaarte en kaarte oor werkwoorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: WERKWOORDE

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat werkwoorde is

Werkwoorde doen woorde. 'n Werkwoord sê vir ons wat om te doen.

Voorbeelde van werkwoorde is Eet, kyk, speel, sing, dans, kook, skryf ens

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik die volgende verder

1. In die eenvoudige teenwoordige tyd eindig die 3de persoon enkelvoud gewoonlik op 's' bv

1 ste persoon enkelvoud 3 e persoon enkelvoud

Ek sien Hy sien

Ek wys Hy wys

Ek eet Hy eet

In sommige gevalle eindig die 3de persoon enkelvoud op –es bv

Ek raak aan hy raak

Ek vang hy vang

Ek gaan hy gaan

2. Vir werkwoorde wat op 'e' eindig, laat val die 'e' vir 'ing' om hul huidige en verlede aaneenlopende tyd te maak, bv.

Ry bestuur

Versteek wegkruip

Neem neem

Gee gee

Maak maak

Bak bak

3. Vir een lettergreep werkwoorde wat met 'n konsonant eindig, verdubbel die konsonant en voeg 'ing' by vir hul aaneenlopende tyd bv.

Hou op stop

Sny sny

Hardloop hardloop

Grawe grawe

Nat benatting

Sit sit

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik die betekenis van werkwoorde

2. Verduidelik die volgende

a. hoe die 3de persoon enkelvoud in eenvoudige teenwoordige tyd eindig

b. deur voorbeelde te gebruik, hoe word die werkwoorde wat op 'e' eindig, teenwoordige of verlede aaneenlopende tyd

c. hoe een lettergreep werkwoorde wat op konsonant eindig, verander in hul huidige en verlede aaneenlopende tyd

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag FG op bladsy 54-55 van die handboek te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae HI op bladsy 56-57 van die verwysingsteks te beantwoord.

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hulle boeke, maak dit reg en

prys die leerlinge