Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 2

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Verhouding van sommige lede van die gesin

- Tipes bestuur

- Soorte woonbuurte

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Teken die stamboom
 2. Spesifiseer die voordeel van die gesin.
 3. Identifiseer tipes bestuur
 4. Verduidelik die tipes bestuur
 5. Groepeer die tipes buurte
 6. Identifiseer straatname in hul omgewing

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat die stamboom toon, prente wat verskeie kenmerke van goeie bestuur toon.

Periode 1: verhouding van sommige lede van die gesin

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser lei die onderwerp in deur die betekenis van gesins-

'n Gesin is 'n groep van twee of meer persone wat deur geboorte, huwelik of aanneming verwant is en saamwoon.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die verhouding van lede van die gesin

1. Vader- is die manlike ouer van die gesin

2. Moeder-is die vroulike ouer van die gesin

3. Kinders- is die afhanklike ouderdomme van die gesin

4. Ooms- is die broer van 'n mens se pa of ma

5. Tannies- is die suster van 'n mens se pa of ma

6. Neefs en neefs- is die kinders van 'n mens se oom of tannie

7. Neef- is die seun van 'n mens se broer, suster, swaer of skoonsuster

8. Niggie- is die dogter van 'n mens se broer, suster, swaer en skoonsuster.

9. Grootouers-is die ouers van 'n mens se pa of ma

10. In wette- is die verhouding deur die huwelik.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy gebruik 'n handboek, kaarte en 'n bord om vir die leerlinge te wys hoe om 'n stamboom te teken.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Verhouding van lede van die gesin

 1. Vader- is die manlike ouer van die gesin
 2. Moeder - is die vroulike ouer van die gesin
 3. Kinders - is die afhanklike ouderdomme van die gesin
 4. Ooms- is die broer van 'n mens se pa of ma
 5. Tannies- is die suster van 'n mens se pa of ma
 6. Neefs- is die kinders van 'n mens se oom of tannie
 7. Neef - is die seun van 'n mens se broer, suster, swaer of skoonsuster
 8. Niggie- is die dogter van 'n mens se broer, suster, swaer en skoonsuster.
 9. Grootouers - is die ouers van 'n mens se pa of ma
 10. In wette- is die verhouding deur die huwelik.

Belangrikheid van familie

 1. Hulle is lief vir mekaar
 2. Hulle het groot besorgdheid en belangstelling vir mekaar
 3. Hulle beskerm en verdedig mekaar
 4. Hulle beskerm die familienaam
 5. Hulle het 'n gevoel van behoort.

Evaluering: 1. Teken 'n stamboom

 1. Verduidelik hoe niggie, neef en neefs verwant is aan 'n gesin.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: tipes bestuur en buurt

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser herbesoek die vorige les oor bestuur en buurtsekuriteit.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat regering die stelsel is waardeur groep mense besluite neem wat die staat of organisasies raak. Sy lys die tipes bestuur

1. Demokratiese regering

2. Finansiële bestuur

3. Ekonomiese bestuur

4. Korporatiewe bestuur

5. Omgewingsbestuur

6. Globale bestuur

7. Goeie bestuur

Sy lys die kenmerke van 'n goeie bestuur

1. Verantwoordbaarheid

2. Deursigtigheid

3. Responsiwiteit

4. Oppergesag van die reg

5. Billikheid en inklusiwiteit

6. Strategiese visie

7. Stabiliteit

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik dat buurt ook bekend as 'n gemeenskap 'n plek of area is waar mense as 'n gemeenskap woon. Sy verduidelik dat sekuriteit die toestand is om vry te wees van gevaar, bedreiging of misdaad.

Sy help die studente om woonbuurt in die gemeenskap te identifiseer

Sy noem die betekenis van buurtsekuriteitspersoneel

As 'n gemeenskapsekuriteitspersoneel wat help om die hele gemeenskap teen misdaad te beskerm. Buurtsekuriteit word ook plaaslike sekuriteitspersoneel genoem.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Bestuur is die stelsel waardeur groep mense besluite neem wat die staat of organisasies raak.

Tipes bestuur

 1. Demokratiese regering
 2. Finansiële bestuur
 3. Ekonomiese bestuur
 4. Korporatiewe bestuur
 5. Omgewingsbestuur
 6. Globale bestuur
 7. Goeie bestuur

Kenmerke van 'n goeie bestuur

 1. Verantwoordbaarheid
 2. Deursigtigheid
 3. Responsiwiteit
 4. Oppergesag van die reg
 5. Billikheid en inklusiwiteit
 6. Strategiese visie
 7. Stabiliteit

Buurt ook bekend as 'n gemeenskap is 'n plek of gebied waar mense as 'n gemeenskap woon

Sekuriteit is die toestand van vry wees van gevaar, bedreiging of misdaad.

Buurtsekuriteitspersoneel is gemeenskapsekuriteitspersoneel wat help om die hele gemeenskap teen misdaad te beskerm. Buurtsekuriteit word ook plaaslike sekuriteitspersoneel genoem.

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van bestuur

 1. Lig 5 kenmerke van goeie bestuur op
 2. Wat is die betekenis van buurt

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief