Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 2

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Vak: Basiese Wetenskap en Tegnologie

Onderwerp:- Veranderinge in plante en diere

 • Beweging van ons liggaamsdele
 • Uitset toestelle

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Beskryf veranderinge in plante in die omgewing
 2. Verduidelik die redes vir veranderinge in plante
 3. Toestande vir veranderinge wat in plante voorkom
 4. Lys die basiese lokomotoriese bewegings
 5. Verduidelik uitsettoestelle
 6. Skets die verskillende uitvoertoestelle
 7. Demonstreer die verskillende bewegingspatrone
 8. Beskryf die veiligheidsreëls in die uitvoering van bewegingspatrone

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

INSTRUKSIONELE MATERIALE: matte, stophorlosie, fluitjie, musiek, 'n plakkaat wat veranderinge in die huis en skoolomgewing wys, rekenaarstelsel, projektor, klankstelsel

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1: Veranderinge

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor veranderinge en die tipes daarvan

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser beklemtoon 'n paar merkbare veranderinge in plante

1. Breë blare

2. Saad word saailinge

3. Toename in hoogte van die plante

4. Blomme verander in vrugte

5. Toename in die grootte van vrugte

6. veranderinge in die kleur van vrugte

7. Blare verdor en val

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Sy beklemtoon verder die redes en toestande wat nodig is vir die verandering in plante

Plante het vyf dinge nodig om te groei:

1. sonlig

2. behoorlike temperatuur

3. vog

4. lug

5. voedingstowwe.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Verandering beteken eenvoudig om transformasie, oorgang of vervanging te ondergaan

Veranderinge in plante

 1. Breë blare
 2. Saad word saailinge
 3. Toename in hoogte van die plante
 4. Blomme verander in vrugte
 5. Toename in die grootte van vrugte
 6. veranderinge in die kleur van vrugte
 7. Blare verdor en val

Toestande wat nodig is vir die verandering in plante

Plante het vyf dinge nodig om te groei:

 1. sonlig
 2. behoorlike temperatuur
 3. vog
 4. lug
 5. voedingstowwe.

EVALUERING: 1. Skets sommige van die merkbare veranderinge in plante

 1. Bespreek vier redes en toestande wat nodig is vir die verandering in plante

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief

 

PERIODE 2 en 3: Locomotor Movement, bergingstoestelle

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser herbesoek die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat beweging en bewegingsbeweging beteken- Beweging is die handeling om plek en posisie te verander

Lokomotoriese bewegingsvaardighede is dié waarin die liggaam in een rigting, of 'n kombinasie van rigtings, van een punt na 'n ander beweeg word.

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser som lokomotoriese bewegings op

1. loop

2. draf

3. vorentoe beweeg

4. agteruit

5. sy-skuifel

6. oorslaan

7. hardloop

8. spring

9. huppel

10. spring

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Sy verduidelik verder die betekenis van uitsettoestelle en lys voorbeelde van uitsettoestelle

'n Uitsettoestel laat toe dat data deur die rekenaar in 'n mensvriendelike vorm oorgedra word

 

Voorbeelde van uitvoertoestelle

 • Monitor.
 • Drukker.
 • Oorfone.
 • Rekenaar Luidsprekers.
 • Projektor.
 • GPS.
 • Klank kaart.
 • Videokaart ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Beweging is die handeling om plek en posisie te verander

Lokomotoriese bewegingsvaardighede is dié waarin die liggaam in een beweeg word

rigting, of 'n kombinasie van rigtings, van een punt na 'n ander

Voorbeelde van lokomotoriese bewegings

 1. loop
 2. draf
 3. vorentoe beweeg
 4. agteruit
 5. sy-skuifel
 6. oorslaan
 7. hardloop
 8. spring
 9. huppel
 10. spring

'n Uitsettoestel laat toe dat data deur die rekenaar in 'n mensvriendelike vorm oorgedra word

Voorbeelde van uitvoertoestelle

 • Monitor.
 • Drukker.
 • Oorfone.
 • Rekenaar Luidsprekers.
 • Projektor.
 • GPS.
 • Klank kaart.
 • Videokaart ens

EVALUERING: 1. Wat is beweging?

 1. Wat is bewegingsbeweging?
 2. Gee ses voorbeelde van Lokomotoriese beweging
 3. Wat is uitsettoestelle?
 4. Gee vier voorbeelde van uitsettoestelle

KLASAKTIWITEIT: Leerlinge in pare, demonstreer verskillende lokomotoriese bewegingspatrone in die speelgrond

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief