Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 10

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Ander mense se geloof en tradisie

-Oplossings vir probleme wat die regering in die gesig staar

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Genereer maniere van ons geloof
 2. Identifiseer maniere en metode van aanbidding
 3. Verduidelik hoe om ander mense se geloof en tradisie te respekteer
 4. Verduidelik oplossings vir probleem wat die regering in die gesig staar
 5. Bespreek maniere waarop omkopery en korrupsie stopgesit kan word.

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte en regte kopieë van Bybel, Koran, kers, rok en yster, kaart wat moontlike oplossings toon vir die probleme waarmee die regering te kampe het

Periode 1: ander mense se geloof en tradisie

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor kultuur

Sy verduidelik dat om vriendelik te wees teenoor mense van ander geloof 'n moet is in 'n diverse wêreld soos Nigerië. Net om daardie vaardigheid te hê kan 'n mens help om baie goeie vriendskappe te ontwikkel en baie van ander tradisies en kulture te leer.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat ons moet leer om na ander mense se siening te luister, want daar is dalk dinge om by hulle te leer en om te wys dat ons ander mense se sienings belangrik ag.

waarom ons ander mense se siening, oortuigings en tradisie moet respekteer

1. Daar sal vrede wees

2. Mense sal veilig en gelukkig voel

3. Mens sal nuwe dinge leer en beter besluite neem

4. Mens sal meer produktief wees

5. Mens sal meer interessante vriende maak.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder wat 'n mens baat deur te respekteer of na mense se siening te luister:
1. Harmonie

2. Vrede

3. Verdraagsaamheid

4. Deel

5. Veiligheid

6. Vertrou

7. Liefde

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Ons moet leer om na ander mense se siening te luister, want:

 1. Daar is dalk dinge om by hulle te leer
 2. Om te wys dat ons ander mense se sienings belangrik ag.

Waarom ons ander mense se siening, oortuigings en tradisie moet respekteer

 1. Daar sal vrede wees
 2. Mense sal veilig en gelukkig voel
 3. Mens sal nuwe dinge leer en beter besluite neem
 4. Een sal meer produktief wees
 5. Mens sal meer interessante vriende maak.\

Evaluering: 1. Verduidelik hoekom 'n mens na ander mense se sienings moet luister

2. Gee rede waarom ons ander mense se sienings, oortuigings en tradisies respekteer

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: oplossings vir probleme wat die regering in die gesig staar

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor die probleme van die regering.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy stel die oplossing vir die probleme van die regering in Nigerië:

Oplossing vir die federale regering

1. Korrupte en lui werkers moet deur die regering uitgevind en gestraf word.

2. Goed georganiseerde en opgeleide amptenare moet gestig word om die betaling van belasting te verseker

3. Die kwessie van godsdiensbegunstiging moet aangepak word vir die gladde werking van die operasie op die federale vlak

Oplossing vir staatsregering

1. Meer geld behoort aan die staatsregering te wees om dit in staat te stel om die gemeenskappe te ontwikkel

2. 'n Onderlinge ooreenkoms moet in plek gestel word tussen die federale, staats- en plaaslike regering.

3.hulpbron moet geredelik aan die staat versprei word om voldoende voorsiening te maak vir die gemeenskappe en basiese geriewe.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

oplossing vir die probleem van plaaslike regering

1. Meer geld moet aan plaaslike regering gegee word om dit in staat te stel om die gemeenskappe te ontwikkel.

2. Korrupte en lui werkers moet deur die regering uitgevind en gestraf word.

3. Plaaslike regering moet nader aan die mense kom en hul probleme ken sodat hulle dit kan oplos.

4. Die aktiwiteite van plaaslike regering moet aan die mense bekend gemaak word sodat die mense hul vordering kan monitor, en kan saamwerk tot sukses.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Die oplossings vir die probleme van die regering in Nigerië:

Die oplossings vir die probleme van die federale regering

 1. Korrupte en lui werkers moet deur die regering uitgevind en gestraf word.
 2. Goed georganiseerde en opgeleide amptenare moet gestig word om die betaling van belasting te verseker
 3. Die kwessie van godsdiensbegunstiging moet aangepak word vir die gladde werking van die operasie op federale vlak

Oplossings vir die probleem van staatsregering

 1. Meer geld moet aan die staatsregering gegee word om dit in staat te stel om die gemeenskappe te ontwikkel
 2. 'n Onderlinge ooreenkoms moet in plek gestel word tussen die federale, staats- en plaaslike regering.

3.hulpbron moet geredelik aan die staat versprei word om voldoende voorsiening te maak vir die gemeenskappe en basiese geriewe.

Oplossings vir die probleme van plaaslike regering

 1. Meer geld moet aan plaaslike regering gegee word om dit in staat te stel om die gemeenskappe te ontwikkel.
 2. Korrupte en lui werkers moet deur die regering uitgevind en gestraf word.
 3. Plaaslike regering moet nader aan die mense kom en hul probleme ken sodat hulle dit kan oplos.
 4. Die aktiwiteite van plaaslike regering moet aan die mense bekend gemaak word

Sodat die mense hul vordering kan monitor, en kan saamwerk tot sukses.

Evaluering: 1. Verduidelik 3 oplossings vir die probleme van die federale regering.

 1. Verduidelik 5 oplossings vir die probleem van plaaslike regering

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief