Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 10

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Woordvorming en woordeskatontwikkeling

INHOUD: Selfstandige naamwoorde

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Lys voorvoegsels wat gebruik word in die vorming van selfstandige naamwoorde
  2. Lys agtervoegsels wat gebruik word in die vorming van selfstandige naamwoorde

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat die vorming van selfstandige naamwoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte en kaarte oor die naamwoordvorming, die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bl 72

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Woordvorming: Selfstandige naamwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend deur al die voor- en agtervoegsels in die vorming van selfstandige naamwoorde te lys

Die mees algemene voorvoegsels wat gebruik word om nuwe selfstandige naamwoorde in Engels te vorm, is: mede- en sub-. Die mees algemene agtervoegsels is: -tion, -ity, -er, -ness, -ism, -ment, -ant, -ship, -age, -ery. En die mees algemene naamwoordaffiks in Engels is -tion.

VOORVOEGS

 

 

Voorvoegsel

Betekenis

Voorbeelde

anti-

teen

antiklimaks, teenmiddel,

antitese

outo-

self

outobiografie, motor

twee-

twee

tweetaligheid, tweetaligheid,

bi-metalisme

mede-

gewrig

mede-stigter, mede-eienaar,

mede-afstammeling

teen-

teen

teenargument,

teenvoorbeeld,

Teenvoorstel

dis-

die omgekeerde van

ongemak, hou nie van nie

oud-

voormalige

oud-voorsitter, oud-jagter

hiper-

uiterste

hiperinflasie, hiperoppervlak

in-

die omgekeerde van

onoplettendheid, onsamehangendheid,

onversoenbaarheid

in-

binne

binnepasiënt,

tussen-

tussen

interaksie, wisselwerking,

inmenging

kilo-

duisend

kilogreep

mal-

sleg

wanfunksie, mishandeling,

wanvoeding

mega-

miljoen

megagreep

mis-

verkeerde

wangedrag, wangedrag,

wanbestuur

mini-

klein

mini-publikasie,

mini-teorie

mono-

een

eenlettergreep, monografie,

monogamie

neo-

nuut

neo-kolonialisme,

neo-impressionisme

uit-

skei

buitegebou,

poli-

baie

veellettergreep

pseudo-

onwaar

pseudo-kenner

her-

weer

herorganisasie,

herbeoordeling,

hereksamen

semi-

helfte

halfsirkel, halfduisternis

sub-

hieronder

subset, onderverdeling

super-

meer as, hierbo

superset, superposisie,

supermoondhede

oor-

bo en behalwe

bybelasting

tele-

ver

telekommunikasie,

drie-

drie

drieledigheid

ultra-

verder

ultraklank

onder-

onder, te min

onderbetaling,

onder ontwikkeling,

voorgraadse

vise-

adjunk

visepresident

AFSKOON

Waar V -Verb

 

Agtervoegsel

Betekenis

Voorbeelde

-sie
-sie

aksie/geval

van V-ing

verandering,

demonstrasie
uitbreiding, insluiting,

toegang

-er

persoon wat vs
iets wat vir V-ing gebruik word

adverteerder, bestuurder
rekenaar, knaldemper

-ment

aksie/geval van V-ing

ontwikkeling,

straf,

werkloosheid

-mier
-ent

persoon wat vs

assistent, konsultant
student

-ouderdom

aksie/resultaat van V

breek, vermorsing,

pakket

-al

aksie/resultaat van V

ontkenning, voorstel,

weiering, ontslag

-ensie
-ans

aksie/resultaat van V

voorkeur,

afhanklikheid,

inmenging
bywoning,

aanvaarding,

uithouvermoë

-ery/-ry

aksie/geval van V-ing
plek van V-ing

omkopery, roof, ellende
raffinadery, bakkery

Agtervoegsel

Betekenis

Voorbeelde

-er

persoon betrokke by

sterrekundige,

geograaf

-isme

leerstelling van

Marxisme, Maoïsme, Thatcherisme

-skip

toestand van welsyn

vriendskap, burgerskap, leierskap

-ouderdom

versameling van

bagasie, verekleed

Agtervoegsel

Betekenis

Voorbeelde

-heid

toestand of kwaliteit van wese

vermoë, ooreenkoms,

verantwoordelikheid,

nuuskierigheid

-heid

toestand of kwaliteit van wese

duisternis,

paraatheid,

bewussyn

-cy

toestand of kwaliteit van wese

dringendheid, doeltreffendheid,

frekwensie

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om naamwoorde uit die volgende woorde te vorm

1. bekwaam

2. afwesig

3. akkuraat

4. kennis maak

5. bewonder

6. aanneem

5. stel bekend

6. lag

7. luister

8. hou van

9. getrou

10. kies

11. bekend

12. fel

13. trou

14. sending

15. gelukkig

16. hoog

17. verbeel

18. uitvind

19. net

20. nooi

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Soos in evaluering

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Soos in evaluering

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge