Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 1

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Woon in die gesin

-definisie van bestuur en die betekenis van goeie bestuur

-inleiding en betekenis van buurtveiligheid

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Verduidelik die betekenis en tipes familie
 2. Identifiseer die lede van die kern- en uitgebreide familie
 3. bestuur te verduidelik
 4. Definieer buurt
 5. Identifiseer dinge waaruit 'n woonbuurt bestaan

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: gesinsfoto's, prente en kaarte wat 'n kern- en uitgebreide gesin wys

Periode 1: betekenis en soorte familie

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser lei die onderwerp in deur die betekenis van gesins-

'n Gesin is 'n groep van twee of meer persone wat deur geboorte, huwelik of aanneming verwant is en saamwoon

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy noem verder sommige lede van die familie

1. Vader

2. Moeder

3. Kinders

4. Ooms

5. Tannies

6. Verhoudings

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die betekenis van kerngesin en uitgebreide familie

Kerngesin wat bestaan uit pa, ma en kinders

Uitgebreide familie bestaan uit pa, ma, kinders en familie bv grootouers, ooms, tantes, neefs, nefies, niggies en skoonfamilies

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Die betekenis van familie

'n Gesin is 'n groep van twee of meer persone wat deur geboorte, huwelik of aanneming verwant is en saamwoon

Sommige lede van die familie sluit in

 1. Vader
 2. Moeder
 3. Kinders
 4. Ooms
 5. Tannies
 6. Verhoudings

Kerngesin wat bestaan uit pa, ma en kinders

Uitgebreide familie bestaan uit pa, ma, kinders en familie bv grootouers, ooms, tantes, neefs, nefies, niggies en skoonfamilies

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van gesin

 1. Definieer kern- en uitgebreide familie

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: betekenis van bestuur en buurtsekuriteit

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser herbesoek die vorige les en verduidelik bestuur en buurtsekuriteit.

Bestuur is die stelsel waardeur 'n organisasie beheer en funksioneer, en die manier waarop dit en sy mense tot verantwoording geroep word

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat goeie regering die proses is wat aanspreeklikheid, deursigtigheid, responsiwiteit, oppergesag van die reg, stabiliteit, bemagtiging en binnelandse en buitelandse deelname verseker.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik buurt ook bekend as 'n gemeenskap is 'n plek of area waar mense as 'n gemeenskap woon

Sekuriteit is die toestand van vry wees van gevaar, bedreiging of misdaad.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Bestuur is die stelsel waarvolgens 'n organisasie beheer en funksioneer, en die manier waarop dit en sy mense tot verantwoording geroep word.

Goeie regering is die proses wat aanspreeklikheid, deursigtigheid, responsiwiteit, oppergesag van die reg, stabiliteit, bemagtiging en tuis- en buitelandse deelname verseker

Buurtsekuriteitswag

Dit is 'n groep sekuriteitspersoneel wat oor die woonbuurt se eiendomme waak as 'n manier om misdaad te voorkom.

Voordele van buurtsekuriteit

 1. Om wet en orde in die staat te handhaaf
 2. Om misdaad te bekamp vir 'n veiliger woonbuurt
 3. Om lig te bring op 'n belangrike saak in die buurt

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van goeie bestuur

 1. Verduidelik die betekenis van buurt en sekuriteit
 2. Voordeel van buurtsekuriteit

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief