Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 1

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Woorddele

INHOUD: Woorddele

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik en identifiseer al die dele van die toespraak
  2. Gee voorbeelde van die dele van die spraak

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van bekende voorwerpe met verskillende dele van spraak om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Metropolitan English series Engelse grammatika vir Basiese Onderwys Boek 3 bladsy 5-9, flitskaarte met die woorddele en voorbeelde van elk, Die nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver (tweede uitgawe) bl 1

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Woorddele

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat dele van spraak beteken

Woorddele is die groepering van woorde volgens die funksies wat hulle in 'n gegewe sin verrig

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik dan al die dele van die spraak

1. Selfstandige naamwoord

Dit is 'n naam van persone, diere, plekke of dinge

Persone- Ben, Richard, Joke, Peter

Diere - bok, hen, voëls, gorilla

Plekke - dieretuin, biblioteek, kerk, Lagos, Abuja, Kenia, Nairobi, Soweto

Dinge- Boeke, tafels, liniale ens

A. Eiename - dit is die spesiale name wat gegee word aan persone, troeteldiere, plekke, diere, dinge, ens.

Selfstandige naamwoorde

Persone-Richard, Ngozi, Savannah, Mary

Troeteldiere/diere- Bingo, Jackie, Richie, Sophie, Cuppy

Plekke-Abuja, Togo, Ghana, Lagos, Wonderland park, Kinderland Park, Shoprite ens

Dae - Sondag, Maandag, Dinsdag

LET WEL: Ons gebruik hoofletters om eiename te begin

B. Gewone Naamwoorde- dit is die algemene name vir mense, diere, plekke, dinge ens

Persone- seun, meisie, man, vrou, baba

Diere- slang, olifant, donkie, koei

Plekke- land, moskee, kerk, kamer

Dinge- skootrekenaar, pen

LET WEL: Ons gebruik nie hoofletters om selfstandige naamwoorde te begin nie

C. Versamelnaamwoorde

Dit is die naam wat aan 'n groep mense gegee word of gesamentlik aan dinge gegee word

Byvoorbeeld,

'n Klas skoliere

'n Biblioteek van boeke

'n Boeket blomme

’n Trop skape

D. Abstrakte selfstandige naamwoorde

Dit verwys na dinge wat net as idees bestaan en wat nie fisies werklik is nie, dit kan nie aangeraak word nie maar gevoel word bv. skoonheid, geluk, eerlikheid ens.

2. Voornaamwoorde

'n Voornaamwoord word gebruik in die plek van selfstandige naamwoorde bv ek, hy, sy, jy, ons, dit, ek ons ens

3. Byvoeglike naamwoorde

Byvoeglike naamwoorde is woorde wat selfstandige naamwoorde beskryf bv. Soort, swaar, nuut, oud, min, lank, klein, vet ens.

4. Werkwoorde

Werkwoorde doen woorde. 'n Werkwoord sê vir ons wat om te doen bv. Eet, kyk, speel, sing, dans, kook, skryf ens

5. Bywoorde

Bywoorde is woorde wat gebruik word om meer oor die werkwoord te praat

Byvoorbeeld-

Vinnig-vinnig

hartseer- hartseer

gelukkig- gelukkig

maklik - maklik

6. Voegwoorde is woorde wat ons gebruik om twee sinne saam te voeg om een te word

bv. En, maar, want, voor, alhoewel ens

7. Voorsetsel

Voorsetsels toon die verwantskap tussen twee selfstandige naamwoorde bv. Onder, in, op, oor, binne, agter, langs, dwars, ens.

8. Tussenwerpsel/Uitroep

'n Uitroep is 'n woord wat ons gebruik om handelinge te beskryf wat onverwags, skielik, gelukkig, hartseer of hartseer gebeur, bv. o! Ag! Eh! Oho! Kyk!

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om elke deel van die toespraak te verduidelik deur voorbeelde te gee

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vrae AC op bladsy 7-8 van die handboek te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae DG op bladsy 8-9 van die verwysingsteks te beantwoord.

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge