Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 1

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Vak: Basiese Wetenskap en Tegnologie

Onderwerp: - Veranderinge in die natuur

 • Beweging van ons liggaamsdele
 • Bergingstoestelle

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Verduidelik die konsep van 'verandering'
 2. Oorweeg die uitwerking van veranderinge rondom hulle
 3. Gee voorbeelde van tydelike en permanente veranderinge
 4. Onderskei tussen tydelike en permanente veranderinge
 5. Lys die basiese lokomotoriese bewegings
 6. Verduidelik stoortoestelle
 7. Beskryf die verskillende bergingstoestelle
 8. Demonstreer die verskillende bewegingspatrone
 9. Beskryf die veiligheidsreëls in die uitvoering van bewegingspatrone

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

INSTRUKSIONELE MATERIALE: matte, stophorlosie, fluitjie, musiek, 'n plakkaat wat veranderinge in die huis en skoolomgewing wys, water, kerse, vuurhoutjies, hout, stukkies papier, houer, stukkies lap, ys, ballon

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1: Veranderinge

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser stel die nuwe onderwerp in deur die betekenis van verandering te verduidelik

Verandering beteken eenvoudig om transformasie, oorgang of vervanging te ondergaan

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser gee voorbeelde van tydelike veranderinge van permanente veranderinge

Tydelike veranderinge

- Water verander in ys.

- Water en olie word gemeng.

- Vel of hare is gebleik.

- Ysterstaaf word in vlam verhit.

- 'n Stof word in water opgelos

Permanente verandering

- 'n stuk hout verbrand

- Vergeling van plantblare

- Verval van plant- en diereliggaam

- Groei in plant- en diereliggaam

- Ysterroes

- Verbranding van stowwe, ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Sy lig verder die verskille tussen tydelike en permanente veranderinge uit

Tydelike veranderinge is veranderinge wat omkeerbaar is, maar permanente veranderinge kan nie teruggedraai word nie.

In tydelike veranderinge word geen nuwe stof gevorm nie. In permanente veranderinge word nuwe stowwe gevorm

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Verandering beteken eenvoudig om transformasie, oorgang of vervanging te ondergaan

Die volgende is voorbeelde van tydelike en permanente veranderinge

Tydelike veranderinge

- Water verander in ys.

- Water en olie word gemeng.

- Vel of hare is gebleik.

- Ysterstaaf word in vlam verhit.

- 'n Stof word in water opgelos

Permanente verandering

- 'n stuk hout verbrand

- Vergeling van plantblare

- Verval van plant- en diereliggaam

- Groei in plant- en diereliggaam

- Ysterroes

- Verbranding van stowwe, ens

Verskille tussen tydelike en permanente veranderinge

Tydelike veranderinge is veranderinge wat omkeerbaar is, maar permanente veranderinge kan nie teruggedraai word nie.

In tydelike veranderinge word geen nuwe stof gevorm nie. In permanente

verander, word nuwe stowwe gevorm

EVALUERING: 1. Verduidelik die konsep van 'verandering'

 1. Beskryf drie voorbeelde elk van
 2. tydelike veranderinge
 3. permanente veranderinge
 4. Onderskei tussen tydelike en permanente veranderinge

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief

 

PERIODE 3: Locomotor Movement, stoortoestelle

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser herbesoek die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat beweging en bewegingsbeweging beteken- Beweging is die handeling om plek en posisie te verander

Lokomotoriese bewegingsvaardighede is dié waarin die liggaam in een rigting, of 'n kombinasie van rigtings, van een punt na 'n ander beweeg word.

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser som lokomotoriese bewegings op

1. loop

2. draf

3. vorentoe beweeg

4. agteruit

5. sy-skuifel

6. oorslaan

7. hardloop

8. spring

9. huppel

10. spring

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Sy verduidelik verder die betekenis van bergingstoestelle en lys voorbeelde van bergingstoestelle

'n Bergingstoestel is enige tipe rekenaarhardeware wat gebruik word vir die stoor, oordra of onttrek van datalêers en voorwerpe. Bergingstoestelle kan inligting tydelik en permanent hou en stoor.

Voorbeelde van bergingstoestelle

 • Hardeskyfskywe.
 • Floppy Disks.
 • Bande.
 • Kompaktskywe (CD's)
 • DVD en Blu-ray-skywe.
 • USB Flash Drives.
 • Veilige digitale kaarte (SD-kaart) s.
 • Solid-State Drives (SSD's) ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Beweging is die handeling om plek en posisie te verander

Lokomotoriese bewegingsvaardighede is dié waarin die liggaam in een beweeg word

rigting, of 'n kombinasie van rigtings, van een punt na 'n ander

Voorbeelde van lokomotoriese bewegings

 1. loop
 2. draf
 3. vorentoe beweeg
 4. agteruit
 5. sy-skuifel
 6. oorslaan
 7. hardloop
 8. spring
 9. huppel
 10. spring

Betekenis van bergingstoestelle en voorbeelde van bergingstoestelle

'n Bergingstoestel is enige tipe rekenaarhardeware wat gebruik word vir die stoor, oordra of onttrek van datalêers en voorwerpe. Bergingstoestelle kan inligting tydelik en permanent hou en stoor.

Voorbeelde van bergingstoestelle

 • Hardeskyfskywe.
 • Floppy Disks.
 • Bande.
 • Kompaktskywe (CD's)
 • DVD en Blu-ray-skywe.
 • USB Flash Drives.
 • Veilige digitale kaarte (SD-kaart) s.
 • Solid-State Drives (SSD's) ens

EVALUERING: 1. Wat is beweging?

 1. Wat is bewegingsbeweging?
 2. Gee ses voorbeelde van Lokomotoriese beweging
 3. Wat is bergingstoestelle?
 4. Gee vier voorbeelde van bergingstoestelle

KLASAKTIWITEIT: Leerlinge in pare, demonstreer verskillende lokomotoriese bewegingspatrone in die speelgrond

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief