Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 9

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-1000

INHOUD – Skryf 650-800, Getal eindes. Getalspellings 1-140. Afdeling, Geldprobleme

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-1000
  2. Skryf nommers 650-800
  3. Skryf in woorde 1-140
  4. Los geldprobleme op
  5. Voer eenvoudige verdeling uit

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan nommers 1-950 tel en nommers 1-130 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-1000 en skryf 650-800

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-1000 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 650-800 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 650-800

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Getalspellings 1-140. Afdeling

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling van 131-140

Eenhonderd-een-en-dertig = 131

Honderd twee en dertig = 132

Eenhonderd drie-en-dertig =133

Eenhonderd-vier-en-dertig = 134

Honderd vyf en dertig = 135

Eenhonderd-ses-en-dertig = 136

Eenhonderd sewe-en-dertig = 137

Honderd agt en dertig = 138

Honderd nege en dertig = 139

Honderd-en-veertig = 140

III

Afdeling

Sy verduidelik en skryf op die bord dat verdeling beteken om te deel

Byvoorbeeld

10 ÷ 2 beteken om 10 dinge gelykop tussen twee mense te deel.

10 ÷ 2 = 5

15 ÷ 3 beteken om 15 dinge gelykop tussen drie mense te deel

15 ÷ 3 = 5

Leerlinge identifiseer swaar en ligte voorwerpe

Evaluering

1. Verdeel

a. 16 ÷ 2 =

b. 12 ÷ 3 =

2. Skryf in woorde 131-140

131=

132=

133=

134=

135=

136=

137=

138=

139=

140=

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

 

PERIODE V: Los probleme met geld op

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Los probleme met geld op

Die onderwyser los 'n paar geldprobleme op

Voorbeelde

Vind die koste van

a. 1 potlood en 1 uitveër

= 10 naira + 50 naira = 60 naira

b. 1 pakkie sap en 1 uitveër

= 100 naira + 50 naira = 150 naira

Leerlinge gee aandag

Evaluering

1. Los hierdie geldprobleme op

As die koste van

Vind die koste van

a. 1 soet en 1 potlood

b. 1 pakkie sap en 1 uitveër

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig