Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 8

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-950

INHOUD – Skryf 600-650, Getaleindes. Getalspellings 1-130. 10x tafel. Afdeling, Geldprobleme

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-950
  2. Skryf nommers 600-650
  3. Skryf in woorde 1-130
  4. Sê die 10x-tabel voor
  5. Los geldprobleme op
  6. Voer verdelingsprobleme uit

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-900 tel en getalle 1-120 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-950 en skryf 600-650

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-950 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 600-650 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 600-650

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Getalspellings 1-130. Afdeling. 10x maal tafel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling van 121-130

Eenhonderd-een-en-twintig = 121

Honderd twee-en-twintig = 122

Eenhonderd-drie-en-twintig=123

Eenhonderd-vier-en-twintig= 124

Honderd vyf-en-twintig = 125

Honderd ses-en-twintig = 126

Eenhonderd sewe-en-twintig= 127

Honderd agt en twintig = 128

Honderd nege-en-twintig = 129

Honderd en dertig = 130

III

Afdeling

Sy verduidelik en skryf op die bord dat verdeling beteken om te deel

Byvoorbeeld

12 ÷ 2 beteken om 12 dinge gelykop tussen twee mense te deel.

12 ÷ 2 = 6

16 ÷ 4 beteken om 16 dinge gelykop tussen vier mense te deel

16 ÷ 4 = 4

Leerlinge identifiseer swaar en ligte voorwerpe

III

10x tafel

Sy skryf die 10x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê.

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

10 x 11 = 120

10 x 12 = 140

Evaluering

1. Verdeel

a. 16 ÷ 2 =

b. 18 ÷ 3 =

2. Skryf in woorde 121-130

121=

122=

123=

124=

125=

126=

127=

128=

129=

130=

3. Sê die 10x-tabel voor

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Los probleme met geld op

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Los probleme met geld op

Die onderwyser los 'n paar geldprobleme op

Leerlinge gee aandag

Evaluering

1. Los hierdie geldprobleme op

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig