Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 8

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Algemene sigwoorde- spelling, lees, vul die gapings en skryf. Eenvoudige begripsgedeelte.

Inhoud: Byvoeglike naamwoorde. Verlede tyd.

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

 1. Spreek, spel, lees en skryf algemene sigwoorde
 2. Identifiseer en gebruik byvoeglike naamwoorde in die maak van sinne
 3. Gebruik die verlede tyd korrek
 4. Lees en beantwoord vrae uit 'n eenvoudige begripsgedeelte

Onderrigmateriaal: Letterkaarte, kaarte van algemene sigwoorde, kaarte wat byvoeglike naamwoorde se definisie en voorbeelde toon, kaarte oor die korrekte gebruik van die verlede tyd, begripsgedeelte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan werkwoorde en sy voorbeelde identifiseer  

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-II: Algemene sigwoorde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die voorheen geleerde sigwoorde en stel die onderwerp as algemene sigwoorde bekend.

Sy verduidelik dat sigwoorde woorde is wat nie met die klank van die letters uitgespreek kan word nie

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die algemene sigwoorde op die bord uit

Rof

Moeilik

Snaaks

Suster

Moeder

vriend

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

 1. Die onderwyser dikteer die woorde 'vriend, suster, ma, rof' vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf
 2. Vul die ontbrekende gapings in
 3. m ___ de ____ r
 4. t____ u ____ h
 5. f ____ nn ____

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode III- IV: Byvoeglike naamwoorde, Verlede tyd

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor algemene sigwoorde

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om te verduidelik dat 'n byvoeglike naamwoord 'n woord is wat die persoon, dier, ding, plek of gedagte beskryf

Byvoorbeeld

1. Ons het 'n lieflike hond op ons stap gesien

2. Dit was 'n baie warm dag in April

3. Die bruin hond het oor die pad gehardloop

3

Die onderwyser bespreek verlede tyd saam met die leerlinge. Sy verduidelik dat enige gebeurtenis wat reeds gebeur het verlede tyd genoem word. Sy skryf 'n paar voorbeelde op die bord.

a. Ek het gister my huiswerk gedoen

b. Ek het vanoggend skool toe gestap

c. Ek het oor die heining gespring

Evaluering: 1. Omkring die byvoeglike naamwoorde in die lys hieronder

Broer sit bruin penneloop

koue pizza lekker sit vinnig

lang hou onder warm

 1. Onderstreep die verlede tyd in hierdie sinne
 2. Ek het gister my huiswerk gedoen
 3. Ek het vanoggend skool toe gestap
 4. Ek het oor die heining gespring

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief

Periode V: Eenvoudige begripsgedeelte

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor verlede tyd en werkwoorde

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om die begripsgedeelte te vertoon soos dit in hul tekste geskryf is

Fluffy the Cat

Fluffy is 'n kat.

Sy hou daarvan om te speel

Fluffy kan baie hoog spring

Sy gaan voort om die gedeelte herhaaldelik te lees terwyl die leerlinge na haar herhaal.

Die leerlinge neem deel en luister

 

Evaluering:

Antwoord die volgende vrae

 1. Watter soort dier is donsig? (Hond kat)
 2. Wat doen sy graag? (hardloop, spring)
 3. Wat kan Fluffy doen? (spring hoog, loop)

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief