Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 7

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-900

INHOUD – Skryf 550-600, Getal eindes. Getalspellings 1-120. 10x tafel. Afdeling, Geldprobleme

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-900
  2. Skryf nommers 550-600
  3. Skryf in woorde 1-120
  4. Sê die 10x-tabel voor
  5. Voer verdelingsprobleme uit
  6. Los geldprobleme op

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan nommers 1-800 tel en nommers 1-110 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-900 en skryf 550-600

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-900 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 550-600 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 550-600

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Getalspellings 1-120. Afdeling. 10x maal tafel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling van 111-120

Honderd-en-elf = 111

Honderd-en-twaalf = 112

Eenhonderd-en-dertien =113

Honderd-en-veertien = 114

Honderd en vyftien = 115

Honderd-en-sestien = 116

Honderd-en-sewentien = 117

Honderd-en-agtien = 118

Honderd en negentien = 119

Honderd-en-twintig = 120

III

Afdeling

Sy verduidelik en skryf op die bord dat verdeling beteken om te deel

Byvoorbeeld

10 ÷ 2 beteken om 10 dinge gelykop tussen twee mense te deel.

10 ÷ 2 = 5

15 ÷ 3 beteken om 15 dinge gelykop tussen drie mense te deel

15 ÷ 3 = 5

Leerlinge identifiseer swaar en ligte voorwerpe

III

10x tafel

Sy skryf die 10x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê.

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

10 x 11 = 120

10 x 12 = 140

Evaluering

1. Verdeel

a. 14 ÷ 2 =

b. 9 ÷ 3 =

2. Skryf in woorde 111-120

111=

112=

113=

114=

115=

116=

117=

118=

119=

120=

3. Voltooi die 10x-tabel

10 x 9 =

10 x 10 =

10 x 11=

10 x 12=

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Los probleme met geld op

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Los probleme met geld op

Die onderwyser los 'n paar geldprobleme op

Leerlinge gee aandag

Evaluering

1. Los hierdie geldprobleme op

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig