Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 6

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-800

INHOUD – Skryf 500-550, Getal eindes. Getalspellings 1-110. 10x tafel. Breuke. Geldprobleme

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-800
  2. Skryf nommers 500-550
  3. Skryf in woorde 1-110
  4. Sê die 10x-tabel voor
  5. Trek breuke af
  6. Los geldprobleme op

 

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-750 tel en getalle 1-100 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-800 en skryf 500-550

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-800 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 500-550 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 500-550

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

 

PERIODE II& III: Getalspellings 1-110. Optelling van breuke, 10x maaltabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling van 101-110

Honderd-en-een = 101

Honderd en twee = 102

Honderd en drie = 103

Honderd en vier = 104

Honderd en vyf = 105

Honderd-en-ses = 106

Eenhonderd-en-sewe = 107

Honderd-en-agt = 108

Honderd en nege = 109

Honderd en tien = 110

III

Aftrekking van breuke

Sy teken 'n paar breuke op die bord en verduidelik hoe om dit af te trek

Byvoorbeeld;

Leerlinge identifiseer swaar en ligte voorwerpe

III

10x tafel

Sy skryf die 10x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê.

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

10 x 11 = 120

10 x 12 = 140

Evaluering

1. Trek hierdie breuke af  


2. Skryf in woorde 101-110

101 =

102 =

103 =

104 =

105 =

106 =

107 =

108 =

109=

110 =

3. Voltooi die 10x-tabel

10 x 5 =

10 x 6 =

10 x 7=

10 x 8=

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Byvoeging van geld

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Byvoeging van geld

Die onderwyser vertoon al die geldeenheidnote en los 'n paar byvoegingsprobleme op

Leerlinge gee aandag

Evaluering

Tel op


Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig