Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 6

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Algemene sigwoorde- spelling, lees, vul die gapings en skryf. Komposisie op Myself.

Inhoud: Selfstandige naamwoorde. Verlede tyd. Enkelvoud en meervoud (byvoeging van es).

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Spreek, spel, lees en skryf algemene sigwoorde
  2. Identifiseer en gebruik naamwoorde in die maak van sinne
  3. Gebruik die verlede tyd korrek
  4. Skryf 'n komposisie oor 'myself'

Onderrigmateriaal: Letterkaarte, kaarte van algemene sigwoorde, kaarte wat selfstandige naamwoorde se definisie en voorbeelde aantoon, kaarte oor die korrekte gebruik van die verlede tyd, kaarte wat 'n gids toon oor hoe om 'n komposisie oor 'myself' te skryf

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan die meervoud van woorde skryf en 's' en 'es' byvoeg  

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-II: Algemene sigwoorde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die voorheen geleerde sigwoorde en stel die onderwerp as algemene sigwoorde bekend.

Sy verduidelik dat sigwoorde woorde is wat nie met die klank van die letters uitgespreek kan word nie

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die algemene sigwoorde op die bord uit

jy

jou

baie

gesê

gesien het

WHO

hoekom

waar

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

Die onderwyser dikteer die woorde 'wie, hoekom, julle, baie, gesê' vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Vul die ontbrekende gapings in

  1. j__ u ____
  2. w____ e ____ e
  3. m ____ n ____

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode III- IV: Selfstandige naamwoorde, inleiding tot verlede tyd

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor algemene sigwoorde

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om te verduidelik wat 'n selfstandige naamwoord is - 'n selfstandige naamwoord is 'n naamwoord. Dit noem 'n persoon, plek, dier of ding. Dit kan ook gevoel of emosie noem

Byvoorbeeld

Mense: onderwyser, skoonmaker, seun, meisie.

Diere: hond, kat, leeu, tier.

Plekke: veld, skool, huis, swembad, tuin.

Dinge: pen, potlood, tafel, boom.

Abstrakte selfstandige naamwoorde: gevaar, geluk, hitte.

3

Die onderwyser stel verlede tyd aan die leerlinge bekend. Sy verduidelik dat enige gebeurtenis wat reeds gebeur het verlede tyd genoem word. Sy skryf 'n paar voorbeelde op die bord.

a. Ek het die borde gewas

b. My ma het vir my 'n rok gekoop

c. Lisa was gister skool toe

Evaluering: 1. Omkring die selfstandige naamwoorde in die lys hieronder

Broer tuin het gesê penneloop

kat pizza geluk sit vas

Boom vinnig onder skoonmaker

2. Onderstreep die verlede tyd in hierdie sinne

  1. Ek het die borde gewas
  2. My ma het vir my 'n rok gekoop
  3. Lisa was gister skool toe

 

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief

Periode V: Komposisie oor myself

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor verlede tyd en selfstandige naamwoorde

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om die riglyne te verduidelik vir die skryf van 'n komposisie oor 'myself' soos hieronder uiteengesit-

naam

ouderdom

klas

Lede van jou familie

gunsteling kleur

gunsteling kos

Hoekom hou jy van jouself

Sy gaan voort om elkeen van hulle te vra om die klas van hulself te vertel deur die gids wat sy verduidelik het

Die leerlinge neem deel en luister

 

Evaluering:

Ekself

My naam is ________________

Ek is jare oud

Ek is in ___________

In my familie is daar ______ seuns en _______ meisies

My gunsteling kleur is ____________

My gunsteling kos is __________

Ek hou van myself omdat __________________________________.

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief