Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 5

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-750

INHOUD – Skryf 450-500, Getal eindes. Getalspellings 1-100. 10x tafel. breuke, Geldprobleme

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-750
  2. Skryf nommers 450-500
  3. Skryf in woorde 1-100
  4. Sê die 10x-tabel voor
  5. Voeg breuke by
  6. Sê die tyd
  7. Identifiseer al die naira-notas

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-700 tel en getalle 1-90 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-750 en skryf 450-500

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-750 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 450-500 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 450-500

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Getalspellings 1-100. Optelling van breuke, 10x maaltabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling van 91-100

Een-en-negentig = 91

Twee-en-negentig = 92

Drie-en-negentig = 93

Vier-en-negentig = 94

Vyf-en-negentig = 95

Ses-en-negentig = 96

Sewe-en-negentig = 97

Agt-en-negentig = 98

Nege-en-negentig = 99

Honderd = 100

III

Optelling van breuke

Sy teken 'n paar breuke op die bord en verduidelik hoe om dit op te tel

Vir voorbeelde;

Leerlinge identifiseer swaar en ligte voorwerpe

III

10x tafel

Sy skryf die 10x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê.

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

10 x 11 = 120

10 x 12 = 140

Evaluering

1. Voeg hierdie breuke by

 

2. Skryf in woorde 91-100

91 =

92 =

93 =

94 =

95 =

96 =

97 =

98 =

99 =

100 =

3. Voltooi die 10x-tabel

10 x 1 =

10 x 2 =

10 x 3=

10 x 4=

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Identifikasie van geld

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Inleiding tot geld

Die onderwyser vertoon al die geldeenheidnote en identifiseer elkeen van hulle

Leerlinge gee aandag

Evaluering

1. Identifiseer hierdie naira-notas


Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig