Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 5

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Algemene sigwoorde- spelling, lees, vul die gapings en skryf

Inhoud: Ouer se naam en beroep. Meer oor die huidige tyd. Enkelvoud en meervoud (byvoeging van es).

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

 1. Spreek, spel, lees en skryf algemene sigwoorde
 2. Maak meervoud van woorde korrek deur 'es' by te voeg
 3. Gebruik die teenwoordige tyd korrek
 4. Noem die naam van hul land en staat

Onderrigmateriaal: Letterkaarte, kaarte van algemene sigwoorde, kaarte wat enkelvoud en meervoud van woorde wys (deur es by te voeg), kaarte oor die korrekte gebruik van die huidige tyd, kaarte wat verskillende beroepe toon

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan drie- en vierletterwoorde spel, uitspreek en skryf,  

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-II: Algemene sigwoorde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die voorheen geleerde sigwoorde en stel die onderwerp as algemene sigwoorde bekend.

Sy verduidelik dat sigwoorde woorde is wat nie met die klank van die letters uitgespreek kan word nie

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die algemene sigwoorde op die bord uit

Eerstens

Vind

Hoe

Nou

Weet

Vier

wit

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

 1. Die onderwyser dikteer die woorde 'eerste, vind, hoe, weet, wit' vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Vul die ontbrekende gapings in

 1. f___ n ____
 2. w____ i ____ e
 3. h ____ w

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode III- IV: Enkelvoud en meervoude (byvoeging van es), inleiding tot teenwoordige tyd

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor algemene sigwoorde

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om 'n lys van meer woorde te maak waarvan die meervoud gevorm word deur 'es' by te voeg

Mango- mango's

Borsel- borsels

Glas- glase

Klas- klasse

Dress- rokke

3

Die onderwyser hersien huidige tyd aan die leerlinge. Sy verduidelik dat enige gebeurtenis wat nou gebeur, teenwoordige tyd genoem word. Sy skryf 'n paar voorbeelde op die bord.

a. Paul en Ben is elke dag laat skool toe

b. Jen praat Engels

c. Die hond blaf baie hard

Evaluering: 1. Skryf die meervoudsvorm van die volgende woorde

 1. klas
 2. mango
 3. aantrek
 4. glas
 5. kwas

2. Onderstreep die teenwoordige tyd in hierdie sinne

 1. Jen praat Engels
 2. Die hond blaf baie hard
 3. Paul en Ben is elke dag laat skool toe

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief

Periode V: Ouer se naam en beroep

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor huidige tyd en meervoude deur 'es' by te voeg

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om die leerlinge die name van hul ouers te leer

Sy gaan voort om elkeen van hulle te vra om vir die klas die naam van hul ouers te vertel

Sy leer hulle ook die verskillende beroepe wat daar is en gaan voort om hulle die beroep van hul ouers te vra. Elke kind word gevra om sy/haar ouer se beroep te meld

Die leerlinge neem deel en luister

 

Evaluering: 1. Wat is die naam van jou ouers?

 1. Wat is die beroep van jou ouers?

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief