Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 3de Kwartaal

WEEK: 4

KLAS: Kleuterskool 2

OUDERDOM: 5 jaar

DUUR: 40 minute

DATUM:

ONDERWERP: Sosiale gewoontes.

ONDERWERP: Versorging van kinders met spesiale behoeftes

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

1) Gee 'n eenvoudige betekenis van kinders met spesiale behoeftes

2) Verduidelik spesiale behoeftes en hoe om na hulle om te sien

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, Verduideliking, Speelwyse-metode, Vrae en Antwoorde, Demonstrasies en Storievertelling.

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Plakkate, kaarte en prente om kinders met spesiale behoeftes te wys

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

VOORLEGGING

ONDERWYSERS AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser gebruik 'n kort drama oor kinders met spesiale behoeftes

Die onderwyser verduidelik dat kinders met spesiale onderwysbehoeftes daardie kinders is wat 'n leerprobleem of gestremdheid het wat dit vir hulle moeiliker maak om te leer as die meeste kinders van hul ouderdom.

Leerlinge gee aandag en beantwoord vrae

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser verduidelik verder spesiale behoeftes en hoe om daarvoor te sorg

- kinders met gehoorprobleme - hulle benodig 'n gehoorapparaat

- gesiggestremde - hulle benodig iemand om hulle te help om rond te beweeg

- spraakprobleme - wees geduldig met hulle wanneer hulle praat

- gestremdes - help hulle op enige manier wat jy kan; die pad oorsteek ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Deur die plakkaat, kaarte en prente te gebruik, leer die onderwyser die kinders om nie met kinders met spesiale behoeftes grappies te maak nie, maar hulle moet hulle help.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die Onderwyser skryf 'n kort nota op die bord wat die Leerlinge kan kopieer.

Die Leerlinge kopieer die nie van die bord af.

LET WEL:

Spesiale onderwysbehoeftes is daardie kinders wat 'n leerprobleem of gestremdheid het wat dit vir hulle moeiliker maak om te leer as die meeste kinders van hul ouderdom.

Spesiale behoeftes en hoe om na hulle om te sien

  • kinders met gehoorprobleme- hulle benodig 'n gehoorapparaat
  • gesiggestremde - hulle benodig iemand om hulle te help om rond te beweeg
  • spraakprobleme - wees geduldig met hulle wanneer hulle praat
  • gestremdes- help hulle in enige geval wat jy kan; die pad oorsteek ens

EVALUERING

1) __________ is daardie kinders wat 'n leerprobleem of gestremdheid het wat dit vir hulle moeiliker maak om te leer as die meeste kinders van hul ouderdom. (spesiale behoeftes, ouerlike sorg)

  1. Kinders met gehoorprobleme benodig ________. (selfmoord, gehoorapparate)
  2. Dit is _________ om grappies te maak van kinders met spesiale behoeftes. (sleg/goed)

 

KLASWERK: Soos in Evaluering

GEVOLGTREKKING: Die Onderwyser prys die Leerlinge positief en gee vir hulle tuiswerk.