Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 4

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Algemene sigwoorde- spelling, lees, vul die gapings en skryf

Inhoud: Naam van land en staat. Inleiding tot teenwoordige tyd. Enkelvoud en meervoud (byvoeging van es).

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

 1. Spreek, spel, lees en skryf algemene sigwoorde
 2. Maak meervoud van woorde korrek deur 'es' by te voeg
 3. Gebruik die teenwoordige tyd korrek
 4. Noem die naam van hul land en staat

Instruksionele materiaal: Letterkaarte, kaarte van algemene sigwoorde, kaarte wat enkelvoud en meervoud van woorde wys (deur es by te voeg), kaarte oor die korrekte gebruik van die huidige tyd, 'n grafiek wat Nigerië en al die state in Nigerië wys

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan drie- en vierletterwoorde spel, uitspreek en skryf,  

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-II: Algemene sigwoorde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die woorde met 'n stil 'e' aan die einde en stel die onderwerp as algemene sigwoorde bekend.

Sy verduidelik dat sigwoorde woorde is wat nie met die klank van die letters uitgespreek kan word nie

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die algemene sigwoorde op die bord uit

af

klein

groot

wat

gedoen

was

is

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

Die onderwyser dikteer die woorde 'af, klein, groot, was, is' vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Vul die ontbrekende gapings in

 1. d___ n ____
 2. w____ s
 3. ____ re

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode III- IV: Enkelvoud en meervoude (byvoeging van es), inleiding tot teenwoordige tyd

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor algemene sigwoorde

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om 'n lys van woorde te maak waarvan die meervoud gevorm word deur 'es' by te voeg

Aartappel- aartappels

Tamatie- tamaties

Jakkals- jakkalse

Watch- horlosies

Wedstryd- wedstryde

3

Die onderwyser stel die huidige tyd aan die leerlinge bekend. Sy verduidelik dat enige gebeurtenis wat nou gebeur, teenwoordige tyd genoem word. Sy skryf 'n paar voorbeelde op die bord.

1. Hy gaan elke dag skool toe

2. Hy eet daagliks hawer en brood

3. Sy probeer baie hard

Evaluering:

A. Skryf die meervoudsvorm van die volgende woorde

 1. aartappel
 2. tamatie
 3. kyk
 4. pas
 5. jakkals

B. Onderstreep die teenwoordige tyd in hierdie sinne

 1. sy probeer baie hard
 2. hy gaan elke dag skool toe
 3. hy eet daagliks hawer en brood

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief

Periode V: Naam van land en staat

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor huidige tyd en meervoude deur 'es' by te voeg

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om vir hulle die naam van hul land wat 'Nigerië' is, te vertel.

Sy gaan voort om elkeen van hulle te vra uit watter staat hulle is, terwyl sy diegene lei wat nie hul toestand ken nie.

Sy leer hulle ook hoe om "Nigerië" en hul staat van herkoms te spel.

Die leerlinge neem deel en luister

 

Evaluering: 1. Wat is die naam van jou land?

 1. Van watter staat kom jy?

Gevolgtrekking: Die onderwyser merk hul boeke na, korrigeer waar nodig en prys dit positief