Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 3

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-650

INHOUD – Skryf 350-400, Getal eindes. Getalspellings 1-80. 5x tafel. Inleiding tot breuke, Teltyd (uur). Sensories-rangskik soos vorms met behulp van boute en moere

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-650
  2. Skryf nommers 350-400
  3. Skryf in woorde 1-80
  4. Sê die 5x-tabel voor
  5. Identifiseer breuke
  6. Sê die tyd
  7. Rangskik boute en moere volgens hul vorms

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-600 tel en getalle 1-70 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-650 en skryf 350-400

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-650 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 350-400 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 350-400

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Getalspellings 1-80. Inleiding tot breuke, 5x maaltabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Boorwerk

Sy dril hulle op die spelling van 71-80

Een-en-sewentig = 71

Twee-en-sewentig = 72

Drie-en-sewentig = 73

Vier-en-sewentig = 74

Vyf-en-sewentig = 75

Ses-en-sewentig = 76

Sewe-en-sewentig = 77

Agt-en-sewentig = 78

Nege-en-sewentig = 79

Tagtig = 80

III

Inleiding tot breuke

Sy verduidelik dat breuke deel is van 'n geheel

Byvoorbeeld;

Leerlinge identifiseer swaar en ligte voorwerpe

III

5x tafel

Sy skryf die 5x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

5 x 11 = 55

5 x 12 = 60

Evaluering

1. Identifiseer hierdie breuke

2. Skryf in woorde 71-80

71 =

72 =

73 =

74 =

75 =

76 =

77 =

78 =

79 =

80 =

3. Voltooi die 5x-tabel

5 x 9 =

5 x 10 =

5 x 11=

5 x 12=

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

TYDPERK V: Verteltyd. Sensories- rangskik boute en moere volgens hul vorms

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Sorteer boute en moere volgens kleure

Die onderwyser verdeel die leerlinge in vier groepe. Elke groep moet onderskeidelik die driehoeke, reghoeke, vierkante en sirkels uitkies

Leerlinge sorteer die boute en moere in vorms uit

III

Die lees van tyd

Die onderwyser teken 'n horlosiewyser op die bord en verduidelik dat die klok eenvoudig is wanneer die minuutwyser op 12 is en die uurwyser op enige ander nommer

Evaluering

1. Die leerlinge word geëvalueer op grond van hoe goed elke groep die boute en moere in vorms uitgesorteer het

2. Die leerlinge gee oefeninge op O'clock uit hul handboeke

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig