Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 3

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Maak woorde met stil 'e' aan die einde

Inhoud: Maak woorde met stil 'e' aan die einde. Vul leemtes, spelling, lees, diktee en skryf. Enkelvoud en meervoud(byvoeging van s). eenvoudige woorde en hul teenoorgesteldes

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

 1. Spreek, spel, lees en skryf woorde met 'n stil 'e' aan die einde
 2. Maak meervoud van woorde korrek deur 's' by te voeg
 3. Noem die teenoorgestelde van eenvoudige woorde

Onderrigmateriaal: Letterkaarte, woorde wat eindig met stil 'e' aan die einde, kaarte wat enkelvoud en meervoud van woorde wys (deur s by te voeg), kaarte op eenvoudige woord en hul teenoorgesteldes

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan drieletterwoorde spel, uitspreek en skryf

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-II: Maak woorde met stil 'e' aan die einde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die eenvoudige sinne deur gebruik te maak van tot, drieletterwoorde en 'die' en stel die nuwe onderwerp bekend wat woorde maak met 'n stil 'e' aan die einde

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die eenvoudige woorde uit wat eindig met stil 'e'

liefde

beweeg

stem

neus

verloor

kom

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

Die onderwyser dikteer die woorde stem, neus, kom, liefde vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Vul die ontbrekende gapings in

 1. l ___ v ____
 2. n ____ s _____
 3. c ____ m _____

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode III-V: Enkelvoud en meervoude (byvoeging van s), eenvoudige woorde en die teenoorgestelde daarvan

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor die maak van woorde wat eindig met stil 'e'

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser gaan voort om 'n lys van meer woorde te maak waarvan die meervoud gevorm word deur 's' by te voeg

Tafel- tabelle

Stoel-stoele

Motor-karre

Heerser- heersers

Huis-huise

3

Die onderwyser leer die leerlinge eenvoudige woorde en hul teenoorgesteldes deur dit te demonstreer

Kom- gaan

Op af

Goed sleg

Sit - staan

Huil- lag

Evaluering:

A. Skryf die meervoudsvorm van die volgende woorde

 1. Tafel
 2. Stoel
 3. Voertuig
 4. Heerser
 5. huis

B. Skryf die teenoorgestelde van hierdie woorde neer

 1. Kom
 2. Op
 3. Goed
 4. Sit
 5. Huil

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief