Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Klas: Kleuterskool 2

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 3

Ouderdom: 5 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Lasarus grootmaak

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

  1. Gee 'n eenvoudige betekenis daarvan om iemand uit die dood op te wek
  2. Bespreek hoe Jesus Lasarus uit die dood opgewek het

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, storievertelling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: speelgoed, prenteboeke wat wys hoe Jesus Lasarus uit die dood opgewek het, Bybel, storieboek

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser gebruik Prys die Here-lied om die onderwerp in te lei.

Sy verduidelik wat opstaan uit die dood beteken- Opstaan uit die dood beteken eenvoudig wanneer ons 'n dooie man wakker maak.

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik dan verder dat Jesus baie wonderwerke gedoen het tydens sy bediening op aarde en een daarvan is die opwekking van Lasarus uit die dood

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Met behulp van die Bybelverhaalboeke en die prente daarin vertel sy die verhaal van Jesus wat Lasarus uit die dood opgewek het

- Jesus se vriende was Marta, Maria en hulle broer Lasarus

- Lasarus het siek geword en gesterf

- Na drie dae het Jesus gekom en is meegedeel dat Lasarus begrawe is

- Hy het na die graf van Lasarus gegaan, gedank en Lasarus geroep

- En Lasarus het uit die dood opgestaan

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Marta, Maria en hulle broer Lasarus was vriende van Jesus. Lasarus het siek geword en gesterf. Na drie dae het Jesus vir hulle kom kuier en mense sien rou. Hy het hulle gevra om Hom na die graf van Lasarus te neem. Nadat Hy gedank het, roep Hy Lasarus na vore en hy het weer lewendig geword.

EVALUERING: 1. Jesus en Sy dissipels het per _______ gereis. (pad, see)

  1. 'n Storm is 'n sterk _______ veral op die see. (son, wind)
  2. Jesus het met die storm gepraat en dit het gehoorsaam. Ja/Nee

                            

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief