Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 2

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Maak woorde met stil 'e' aan die einde

Inhoud: Maak woorde met stil 'e' aan die einde. Vul leemtes, spelling, lees, diktee en skryf. Enkelvoud en meervoud (voeg s by)

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

 1. Spreek, spel, lees en skryf woorde met 'n stil 'e' aan die einde
 2. Maak meervoud van woorde korrek deur 's' by te voeg

Onderrigmateriaal: Letterkaarte, woorde wat eindig met stil 'e' aan die einde, kaarte wat enkelvoud en meervoud van woorde wys (deur s by te voeg)

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan drieletterwoorde spel, uitspreek en skryf

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I en II: Maak woorde met stil 'e' aan die einde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die eenvoudige sinne deur gebruik te maak van tot, drieletterwoorde en 'die' en stel die nuwe onderwerp bekend wat woorde maak met 'n stil 'e' aan die einde

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die eenvoudige woorde uit wat eindig met stil 'e'

Fiets

Soos

Myne

Goed

Tyd

lêer

teël

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

Die onderwyser dikteer die woorde soos, myne, tyd, fiets vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Vul die ontbrekende gapings in

 1. l __k ____
 2. m ____ n _____
 3. f ____ n _____

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode III-V: Enkelvoud en meervoude (byvoeging van s)

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor die maak van woorde wat eindig met stil 'e'

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser leer verduidelik dat enkelvoud net 'een' beteken terwyl meervoud meer as een beteken. Sy gaan dan voort om 'n lys van woorde te maak waarvan die meervoud gevorm word deur 's' by te voeg

Seun- seuns

Meisie- meisies

Boek- boeke

Sak- sakke

Potlood- potlode

Aanhangers

Evaluering:

Skryf die meervoudsvorm van die volgende woorde

 1. seuntjie
 2. meisie
 3. boek
 4. sak
 5. potlood
 6. waaier

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief