Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 3de Kwartaal

Week: 1

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-550

INHOUD – Skryf 250-300, Getal eindes. Meting van lengte en hoogte. 5x tafel. Sensories-rangskik soos vorms met behulp van krale

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-550
  2. Skryf nommers 250-300
  3. Sê die 5x-tabel voor
  4. Bepaal watter is langer/langer tussen twee voorwerpe

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-500 tel en getalle 1-60 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-550 en skryf 250-300

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-550 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 250-300 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 250-300

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

 

PERIODE II& III: Meting van lengte en hoogte, 5x maaltabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Meting van lengte/hoogte

Sy sê vir hulle dat lengte is hoe lank of kort iets is en hoogte is hoe lank of kort 'n voorwerp is.

Voorbeeld :

Watter van hulle is langer?

Leerlinge identifiseer lang en kort voorwerp

III

5x tafel

Sy skryf die 5x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

5 x 11 = 55

5 x 12 = 60

Evaluering

1a.

2. Voltooi die 5x-tabel

5 x 1 =

5 x 2 =

5 x 3 =

5 x 4 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Sensories-rangskik krale volgens hul vorms

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Sorteer krale volgens vorms

Die onderwyser verdeel die leerlinge in vier groepe. Elke groep moet onderskeidelik die driehoek, vierkant, reghoek en sirkel uitkies

Leerlinge sorteer die krale in vorms uit

Evaluering

Die leerlinge word beoordeel op grond van hoe goed elke groep die krale in vorms uitgesorteer het

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig