Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 1

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Maak woorde met stil 'e' aan die einde

Inhoud: Maak woorde met stil 'e' aan die einde. Vul leemtes, spelling, lees, diktee en skryf. Korrekte gebruik van Hierdie, Dat(enkelvoud) Hierdie, Die(meervoud),

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Spreek, spel, lees en skryf woorde met 'n stil 'e' aan die einde
  2. Gebruik dit, daardie (enkelvoud) en hierdie, daardie (meervoud) korrek

Onderrigmateriaal: Letterkaarte, woorde wat eindig met stil 'e' aan die einde, sinstroke wat die korrekte gebruik van hierdie, daardie, dat en hierdie toon

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan drieletterwoorde spel, uitspreek en skryf

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I: Maak woorde met stil 'e' aan die einde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die eenvoudige sinne deur gebruik te maak van tot, drieletterwoorde en 'die' en stel die nuwe onderwerp bekend wat woorde maak met 'n stil 'e' aan die einde

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die eenvoudige woorde uit wat eindig met stil 'e'

Maak

Koek

Bak

Neem

Hark

Sake

Word wakker

Sy gaan dan voort om hulle herhaaldelik te spel en uit te spreek

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering :

Die onderwyser dikteer die woorde maak, bak, neem, hark vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Vul die ontbrekende gapings in

  1. C ___ k ____
  2. M ____ k _____
  3. T ____ k _____

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en korrigeer dit waar dit nodig is.

Periode II EN III: Korrekte gebruik van "dit" en "dat"

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor die maak van woorde wat eindig met stil 'e'

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser leer die korrekte gebruik van 'dit' en 'dit' deur 'n prentillustrasie te gebruik

'Dit' word gebruik vir een voorwerp wat naby is

'Dit' word gebruik vir een voorwerp wat ver is

Die onderwyser gebruik dan die leerders se persoonlike items (bv. sakke, potlode, boeke, ens.) in nabye en verre afstande binne die klaskamer om die gebruik van 'dit' en 'dat' te illustreer.

Byvoorbeeld,

Dit is 'n sak

Dit is 'n sak

Dit is 'n tafel

Dit is 'n tafel

Dit is my boek

Dit is my boek

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vrae

Lees en kopieer hierdie sinne

Dit is 'n sak

____________________

Dit is 'n sak

____________________

Dit is 'n tafel

____________________

Dit is 'n tafel

____________________

Dit is my boek

____________________

Dit is my boek

____________________

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief

Periode II EN III: Korrekte gebruik van "Hierdie" en "Daardie"

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor die korrekte gebruik van 'dit' en 'dat'

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser leer die korrekte gebruik van 'Hierdie' en 'Diegene' deur 'n prentillustrasie te gebruik

'Hierdie' word gebruik vir meer as een voorwerp wat naby is

'Daardie' word gebruik vir meer as een voorwerp wat ver is

Die onderwyser gebruik dan die leerders se persoonlike items (bv. sakke, potlode, boeke, ens.) in nabye en verre afstande binne die klaskamer om die gebruik van 'Hierdie' en 'Daardie' te illustreer.

Byvoorbeeld,

Dit is sakke

Dit is sakke

Dit is tabelle

Dit is tafels

Dit is my boeke

Dit is my boeke

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vrae

Lees en kopieer hierdie sinne

Dit is sakke

____________________

Dit is sakke

____________________

Dit is tabelle

____________________

Dit is tafels

____________________

Dit is my boeke

____________________

Dit is my boeke

____________________

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief