Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 2de Kwartaal

Week: 9

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-500

INHOUD – Skryf 200-250, Getaleindes. Maande van die jaar. Meting van lengte. 3x tafel. Optelling en aftrekking van getalle- tiene en eenhede.

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-500
  2. Skryf nommers 200-250
  3. Noem die maande van die jaar
  4. Optelling en aftrekking van getalle- tiene en eenhede
  5. Sê die 3x-tabel voor
  6. Bepaal watter is langer tussen twee voorwerpe

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-450 tel en getalle 1-60 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-500 en skryf 200-250

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-500 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 200-250 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 200-250

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Meting van lengte, maande van die jaar

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Meting van lengte

Sy sê vir hulle dat lengte is hoe lank of kort iets is

Voorbeeld :

Watter van hulle is langer?

A is langer as B

B is korter as A

A is korter as B

B is korter as A

Leerlinge identifiseer lang en kort voorwerp

III

Maande van die jaar

Sy skryf op die bord en verduidelik aan die leerlinge dat daar twaalf maande in 'n jaar is wat is

Januarie

Februarie

Maart

April

Junie

Julie

Augustus

September

Oktober

November

Desember

Evaluering

1a.

Watter van hulle is langer?


b.


2a. Hoeveel maande is in 'n jaar? _______

b. In watter maand verjaar jy? _______

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

TYDPERK V: Tie en eenhede - optelling en aftrekking van getalle, 3x tabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Optelling en aftrekking van getalle

Die onderwyser doen eenvoudige optelling en aftrekking van getalle- tiene en eenhede

1. T U

4 7

+ 3 2

_ 7__ 9

 

2. T U

6 2

- 2 0

4 2

Leerlinge kyk en luister

III

3x tafel

Sy skryf die 3x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

3 x 11 = 33

3 x 12 = 36

Leerlinge neem deel

Evaluering

Trek af

1. T U

7 5

- 5 3

______

 

2. T U

6 6

+ 1 3

_______

 

Sê 3x tabel op

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig