Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 9

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Drieletterwoorde

Inhoud: Eenvoudige sinne wat twee- en drieletterwoorde gebruik en die bekendstelling van 'Die' as 'n hoë-nutswoord

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees eenvoudige sinne deur drieletterwoorde te gebruik
  2. Skryf eenvoudige sinne deur drieletterwoorde te gebruik

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, drie letter-woord flitskaarte, drie letter-woorde sinstroke

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan drieletterwoorde spel, uitspreek en skryf

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-III: Lees eenvoudige sinne deur drieletterwoorde te gebruik en die bekendstelling van 'die' as 'n hoë bruikbaarheidswoord

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die drieletterwoorde: kan, verbied, man, pan, bruin, hardloop, kat, kolf, sit, mat, hoed, rot, vet en stel dan die onderwerp bekend wat eenvoudige sinne is deur drieletterwoorde en 'die' te gebruik.

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die eenvoudige sinne op die bord uit en lees dit herhaaldelik deur die klank van elke letter te gebruik

Die man is vet = Die man is vet

Hy het op 'n mat gesit = Hy het op 'n mat gesit

Die hoed is Pat s'n = Die hoed is Pat s'n

Die leerlinge herhaal na haar

 

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vraag

  1. Lees hierdie eenvoudige sinne

Die man is vet = Die man is vet

Hy het op 'n mat gesit = Hy het op 'n mat gesit

Die hoed is Pat s'n = Die hoed is Pat s'n

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode IV EN V: Skryf van die enkelvoudige sinne

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les oor enkelvoudige sinne

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser leer die stappe om die eenvoudige sinne te skryf en bied ruimte vir die leerlinge om dit te kopieer

Die man is vet

____________________________

Hy het op 'n mat gesit

____________________________

Die hoed is Pat s'n

____________________________

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vrae

Lees en kopieer hierdie sinne

Die man is vet

____________________________

Hy het op 'n mat gesit

____________________________

Die hoed is Pat s'n

____________________________

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief