Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 2de Kwartaal

Week: 7

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-400

INHOUD – Skryf 100-200, Getal eindes. Vul die ontbrekende nommer 100-260 in. Dae van die week. Meting van gewig. 3x tafel. Aftrekking van getalle- tiene en eenhede.

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-400
  2. Skryf nommers 100-200
  3. Tel die dae van die week op
  4. Aftrekking van getalle- tiene en eenhede
  5. Sê die 3x-tabel voor
  6. Bepaal watter is swaarder tussen twee voorwerpe

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-350 tel en getalle 1-60 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-400 en skryf 100-200

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-400 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 100-200 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 100-200

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Meting van gewig, dae van die week, vul die ontbrekende gapings in

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Meting van gewig

Sy vertel hulle dat gewig is hoe swaar of lig 'n voorwerp is

Voorbeeld :

Leerlinge identifiseer lang en kort voorwerp

III

Dae van die week

Sy skryf op die bord en verduidelik aan die leerlinge dat daar sewe dae in een week is wat is

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

IV

Vul die ontbrekende gapings in

Die onderwyser skryf en vul die ontbrekende gapings 100-260 in

100 _____ 102 _____ 104 ____

106 _____ 108 _____ 110 ____

112 _____ 114 _____ 116 ____

118 _____ 120 _____ 122 ____

124 _____ 126 _____ 128 ____

130 _____ 132 _____ 134 ____

136 _____ 138 _____ 140 ____

142 _____ 144 _____ 146 ____

148 _____ 150 _____ 152 ____

154 _____ 156 _____ 158 ____

160 _____ 162 _____ 164 ____

166 _____ 168 _____ 170 ____

172 _____ 174 _____ 176 ____

178 ______ 180 _____ 182 ____

184 _____ 186 _____ 188 ____

190 _____ 192 _____ 194 ____

196 _____ 198 _____ 200 ____

202 _____ 204 _____ 206 ____

208 _____ 210 _____ 212 ____

214 ______ 216 _____ 218 ____

220 _____ 222 _____ 224 ____

226 _____ 228 _____ 230 ____

232 _____ 234 _____ 236 ____

238 ______ 240 _____ 242 ____

244 _____ 246 _____ 248 ____

250 _____ 252 _____ 256 ____

258 ______ 260

Evaluering

1. Wat is swaarder?

a.

A B

b.

 

2. Vul die ontbrekende gapings in

100 _____ 102 _____ 104 ____

106 _____ 108 _____ 110 ____

112 _____ 114 _____ 116 ____

118 _____ 120 _____ 122 ____

124 _____ 126 _____ 128 ____

130 _____ 132 _____ 134 ____

136 _____ 138 _____ 140 ____

142 _____ 144 _____ 146 ____

148 _____ 150 _____ 152 ____

154 _____ 156 _____ 158 ____

160 _____ 162 _____ 164 ____

166 _____ 168 _____ 170 ____

172 _____ 174 _____ 176 ____

178 ______ 180 _____ 182 ____

184 _____ 186 _____ 188 ____

190 _____ 192 _____ 194 ____

196 _____ 198 _____ 200 ____

202 _____ 204 _____ 206 ____

208 _____ 210 _____ 212 ____

214 ______ 216 _____ 218 ____

220 _____ 222 _____ 224 ____

226 _____ 228 _____ 230 ____

232 _____ 234 _____ 236 ____

238 ______ 240 _____ 242 ____

244 _____ 246 _____ 248 ____

250 _____ 252 _____ 256 ____

258 ______ 260

 

3a. Hoeveel dae is in 1 week ________ (7 dae/ 5 dae)

b. Die eerste dag van die week is ____________ (Maandag/ Sondag)

c. Watter dag gaan ons kerk toe ____________ (Sondag/Saterdag)

d. Ons gaan skool toe vir ________ dae in 'n week (7/5)

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Tien en eenhede - aftrekking van getalle, 3x tabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Aftrekking van getalle

Die onderwyser doen eenvoudige aftrekking van getalle- tiene en eenhede

1. T U

6 7

- 2 5

_ 4__ 2

 

2. T U

5 9

- 2 1

3 8

Leerlinge kyk en luister

III

3x tafel

Sy skryf die 3x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

3 x 11 = 33

3 x 12 = 36

Leerlinge neem deel

Evaluering

Trek af

1. T U

6 5

- 3 5

______

 

2. T U

5 6

- 4 3

_______

Voltooi die 3x tabel

3 x 9 =

3 x 10 =

3 x 11 =

3 x 12 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig