Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 2de Kwartaal

Week: 5

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-300

INHOUD – Skryf 100-180, Getal eindes. Vul die ontbrekende nommer 100-220 in. Getalspellings 1-60. Inleiding tot 3x tafel. Aftrekking van getalle- inleiding tot tiene en eenhede.

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-300
  2. Skryf nommers 100-180
  3. Spel en skryf nommers 1-60 in woorde
  4. Aftrekking van getalle- inleiding tot tiene en eenhede
  5. Sê die 3x-tabel voor

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-250 tel en getalle 1-50 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-300 en skryf 100-180

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-300 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 100-180 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 100-180

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE II& III: Getalspelling en 3x-tabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Getalspelling

Met behulp van flitskaarte hersien sy spelling 1-50 en stel dan 51-60 bekend. Sy skryf dit ook op die bord

Leerlinge spel die nommer

III

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling.

Een-en-vyftig = 51

Twee-en-vyftig = 52

Drie-en-vyftig = 53

Vier-en-vyftig = 54

Vyf-en-vyftig = 55

Ses-en-vyftig = 56

Sewe-en-vyftig = 57

Agt-en-vyftig = 58

Nege-en-vyftig = 59

Sestig = 60

IV

Vul die ontbrekende gapings in

Die onderwyser skryf en vul die ontbrekende gapings 100-220 in

100 _____ 102 _____ 104 ____

106 _____ 108 _____ 110 ____

112 _____ 114 _____ 116 ____

118 _____ 120 _____ 122 ____

124 _____ 126 _____ 128 ____

130 _____ 132 _____ 134 ____

136 _____ 138 _____ 140 ____

142 _____ 144 _____ 146 ____

148 _____ 150 _____ 152 ____

154 _____ 156 _____ 158 ____

160 _____ 162 _____ 164 ____

166 _____ 168 _____ 170 ____

172 _____ 174 _____ 176 ____

178 ______ 180 _____ 182 ____

184 _____ 186 _____ 188 ____

190 _____ 192 _____ 194 ____

196 _____ 198 _____ 200 ____

202 _____ 204 _____ 206 ____

208 _____ 210 _____ 212 ____

214 ______ 216 _____ 218 ____

220

Evaluering

Skryf nommers 51-60 in woorde

51 =

52 =

53 =

55 =

55 =

56 =

57 =

58 =

59 =

60 =

Vul die ontbrekende gapings in

100 _____ 102 _____ 104 ____

106 _____ 108 _____ 110 ____

112 _____ 114 _____ 116 ____

118 _____ 120 _____ 122 ____

124 _____ 126 _____ 128 ____

130 _____ 132 _____ 134 ____

136 _____ 138 _____ 140 ____

142 _____ 144 _____ 146 ____

148 _____ 150 _____ 152 ____

154 _____ 156 _____ 158 ____

160 _____ 162 _____ 164 ____

166 _____ 168 _____ 170 ____

172 _____ 174 _____ 176 ____

178 ______ 180 _____ 182 ____

184 _____ 186 _____ 188 ____

190 _____ 192 _____ 194 ____

196 _____ 198 _____ 200 ____

202 _____ 204 _____ 206 ____

208 _____ 210 _____ 212 ____

214 ______ 216 _____ 218 ____

220

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Inleiding tot tiene en eenhede-aftrekking van getalle, Inleiding tot 3x-tabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Aftrekking van getalle

Die onderwyser doen eenvoudige aftrekking van getalle - inleiding tot tiene en eenhede

1. T U

4 3

- 2 1

_2__2

 

2. T U

3 3

- 1 2

2 1

Leerlinge kyk en luister

III

3x tafel

Sy skryf die 3x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

3 x 11 = 33

3 x 12 = 36

Leerlinge neem deel

Evaluering

Trek af

1. T U

3 5

- 2 1

______

 

2. T U

3 6

- 1 3

_______

Voltooi die 3x tabel

3 x 1 =

3 x 2 =

3 x 3 =

3 x 4 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig