Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Klas: Kleuterskool 2

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 4

Ouderdom: 5 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Jesus en sy 12 dissipels

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Gee die eenvoudige betekenis van 'n dissipel
 2. Lys die name van die 12 dissipels van Jesus
 3. Bespreek hoe Jesus hulle geroep het

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, storievertelling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: speelgoed, prenteboeke wat die 12 dissipels van Jesus wys

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser gebruik die O hoe lief ek Jesus-liedjie om die onderwerp in te lei.

Sy verduidelik dat 'n dissipel iemand is wat die leer van 'n ander persoon volg

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik dan verder dat Jesus sy dissipels versigtig gekies het. Sommige was vissers, tollenaars terwyl ander voormalige dissipels van Johannes was

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Deur die Bybelverhaalboeke en die prente daarin te gebruik maak sy 'n lys van die twaalf dissipels van Jesus wat hulle hul prente wys

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die notas

LET WEL

Die 12 dissipels van Jesus is soos volg

 1. Petrus
 2. Andrew
 3. James
 4. John
 5. Philip
 6. Bartolomeus
 7. Matteus
 8. Thomas
 9. Jakobus die seun van Alfeus
 10. Jude
 11. Simon
 12. Judas Iskariot - die een wat Jesus verraai het

EVALUERING: 1. Jesus het _________ dissipels gehad. (12, 18)

 1. Wat is die naam van die dissipel wat Jesus verraai het? (Johannes, Judas Iskariot)
 2. Jesus het Sy dissipels gekies. Ja/Nee

                            

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief