Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 2de Kwartaal

Week: 2

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-190

INHOUD – Skryf 1-150, Getal eindes. Vul die ontbrekende nommer 100-140 in. Getalspellings 1-30. Inleiding tot 2x tafel. Vaste vorms

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-190
  2. Skryf nommers 1-150
  3. Spel en skryf nommers 1-30 in woorde
  4. Identifiseer soliede vorms
  5. Sê die 2x-tabel voor

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan nommers 1-170 tel en nommers 1-25 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I: Tel getalle 1-190 en skryf 1-150

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-190 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 1-150 op die bord, sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-150

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODII& III: Getalspelling en 2x-tabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Getalspelling

Met behulp van flitskaarte hersien sy spelling 1-25 en stel dan 26-30 bekend. Sy skryf dit ook op die bord

Leerlinge spel die nommer

III

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling.

Ses-en-twintig = 26

Sewe en twintig = 27

Agt-en-twintig = 28

Nege-en-twintig = 29

Dertig = 30

IV

Vul die ontbrekende gapings in

Die onderwyser skryf en vul die ontbrekende gapings 100-160 in

100 _____ 102 _____ 104 ____

106 _____ 108 _____ 110 ____

112 _____ 114 _____ 116 ____

118 _____ 120 _____ 122 ____

124 _____ 126 _____ 128 ____

130 _____ 132 _____ 134 ____

136 _____ 138 _____ 140 ____

142 _____ 144 _____ 146 ____

148 _____ 150 _____ 152 ____

154 _____ 156 _____ 158 ____

160

Evaluering

Skryf nommers 26-30 in woorde

26 =

27 =

28 =

29 =

30 =

Vul die ontbrekende gapings in

100 _____ 102 _____ 104 ____

106 _____ 108 _____ 110 ____

112 _____ 114 _____ 116 ____

118 _____ 120 _____ 122 ____

124 _____ 126 _____ 128 ____

130 _____ 132 _____ 134 ____

136 _____ 138 _____ 140 ____

142 _____ 144 _____ 146 ____

148 _____ 150 _____ 152 ____

154 _____ 156 _____ 158 ____

160

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Optel van getalle, 2x tabel

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Byvoeging van getalle

Die onderwyser doen eenvoudige optel van getalle

6 8

+ 4 + 8

10 17

 

9

+ 8

17

Leerlinge kyk en luister

III

2x tafel

Sy skryf die 2x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

2 x 11 = 22

2 x 12 = 24

Leerlinge neem deel

Evaluering

Tel op

1. 9

+ 5

___

 

2. 9

+ 6

___

 

3. 7

+ 4

___

Voltooi die 2x tabel

1. 2 x 5 =

2. 2 x 6 =

3. 2 x 7 =

4. 2 x 8 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig