Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 2

Ouderdom: 5 jaar

Klas: Kleuterskool 2

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Tweeletterwoorde

Inhoud: Uitspraak en spelling: in, as, op, van, os, ons, op

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Spreek in, as, op, van, os, ons, op
  2. Spel en skryf in, as, op, van, os, ons, op

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, twee letter-woord flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, demonstrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge kan 'n, am, soos, by, dit, is, spel en uitspreek

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I-III: Uitspraak en spelling van in, if, on, of, ox, us, up

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die twee letter woorde: an, as, at, am, it, is en lei dan die onderwerp in wat twee letter woorde uitspreek en spel.

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die tweeletterwoord op die bord uit en lees dit herhaaldelik deur die klank van elke letter in te gebruik

in = in

as= as

aan = aan

van = van

os = os

ons = ons

op=op

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vraag

  1. Spreek en spel hierdie woorde

in = in

as= as

aan = aan

van = van

os = os

ons = ons

op=op

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode IV EN V: Skryf die tweeletterwoorde in, as, op, van, os, ons, op

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien spelling en uitspraak van die tweeletterwoorde in, as, op, van, os, ons, op

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser leer die stappe om die tweeletterwoorde in hoofletters en kleinletters te skryf en bied ruimte vir die leerlinge om dit te kopieer

IN INDIEN AAN

__________ ____________ ____________

VAN OX US

__________ ____________ ____________

OP

_________

in as aan

__________ ____________ ____________

van os ons

__________ ____________ ____________

op

_________

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vrae

Spel drie tweeletterwoorde wat jy ken

Kopieer hierdie woorde:

IN INDIEN AAN

__________ ____________ ____________

OX VAN ONS

__________ ____________ ____________

OP

_________

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief