Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 9

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel nommers 1-160, nommer eindigend

INHOUD – Skryf 1-120, getalspelling 1-20, optel van getalle. Vorms, ewe getalle 30-50.

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-160
  2. Skryf nommers 1-120
  3. Spel en skryf nommers 1-20
  4. Identifiseer ewe getalle 30-40
  5. Identifiseer vorms en tel ook getalle by

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, getallekaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-150 tel

STEL INDUKSIE – Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I en II: Mondelinge telling 1-160. Skryf 1-120

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser stel die nuwe op die bord bekend

Leerlinge gee aandag

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-160 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf

Sy tel en skryf getalle op die bord.

Leerlinge tel saam met haar

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes 1-160 op die bord en gebruik ook flitskaarte vir maklike verstaan

Leerlinge tel herhaaldelik

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-120

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III: skryf 1-20

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel nuwe onderwerp bekend

Leerlinge gee aandag

II

Getalspelling

Deur flitskaarte te gebruik, oefen sy hulle oor spelling 1-15 en stel dan 16-20 bekend

Sestien = 16

Sewentien = 17

Agtien = 18

Negentien = 19

Twintig = 20

Sy boor hulle op spellingnommers 1-20

Leerlinge spel die getalle

Evaluering

Skryf hierdie getalle in woorde

15 = 18 =

16 = 19 =

17 = 20 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE IV en V: Ewe getalle 30-40, Optelling

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Ewe getalle

Sy verduidelik dat ewe getalle getalle is wat sonder res deur 2 gedeel kan word. Hulle eindig met 0, 2, 4, 6, 8

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf

Sy vertoon die nommers op die flitskaarte en skryf dit ook op die bord

Leerlinge identifiseer die nommers

IV

Byvoeging

Sy stel optelling in met behulp van telbare voorwerpe

2 + 1 = 3

1 + 3 = 4

uu + uu = 5

Leerlinge neem deel

Evaluering

Omkring die ewe getalle:

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Voeg hierdie getalle by:

3 + 3 =

0 + 4 =

 

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig