Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

WEEK: 8

KLAS: Kleuterskool 2

OUDERDOM: 5 jaar

DUUR: 40 minute

DATUM:

ONDERWERP: Sosiale gewoontes

ONDERWERP: Skadelike tradisionele praktyke

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:

1) Definieer skadelike tradisionele praktyke

2) Lys die tipes skadelike tradisionele praktyke

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, Verduideliking, Speelwyse-metode, Vrae en Antwoorde, Demonstrasies en Storievertelling.

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Plakkate, kaarte en prente van skadelike tradisionele praktyke.

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

VOORLEGGING

ONDERWYSERS AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser gebruik die metode van vasgestelde induksie oor die vorige onderwerp (My Responsibilities In School and In their Societies) om die nuwe onderwerp (Harmful Traditional Practices) bekend te stel.

Die onderwyser verduidelik dat skadelike tradisionele praktyke tradisionele en sielkundige nood is wat die individu, veral vroue en meisiekinders, skade berokken.

Leerlinge gee aandag en beantwoord vrae

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser verduidelik verder aan hulle dat daar skadelike en tradisionele praktyke in hul samelewings aan die gang is. Watter is:

- kindermishandeling gekoppel aan geloof of geloof.

- gedwonge en vroeë huwelike.

- Mishandeling van weduwees.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Gebruik die plakkaat, kaarte en prente van skadelike tradisionele praktyke.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die Onderwyser skryf 'n kort nota op die bord wat die Leerlinge kan kopieer.

Die Leerlinge kopieer die nie van die bord af.

LET WEL:

Skadelike tradisionele praktyke is tradisionele en sielkundige nood wat die individu skade berokken, veral vroue en meisiekinders. Enkele voorbeelde van skadelike tradisionele praktyke is:

  • kindermishandeling gekoppel aan geloof of geloof.
  • gedwonge en vroeë huwelike.
  • Mishandeling van weduwees.

EVALUERING

1) __________ is tradisionele en sielkundige nood wat die individu skade berokken, veral vroue en meisiekinders.

2) ,_________ en _______ is voorbeelde van tradisionele en sielkundige nood wat die individu skade berokken, veral vroue en meisiekinders. (a) gedwonge en vroeë huwelike. en Mishandeling van weduwees (b) Goeie bestuur, en beter huise

 

KLASWERK: Soos in Evaluering

GEVOLGTREKKINGS: Die Onderwyser prys die Leerlinge positief en gee vir hulle tuiswerk.