Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 8

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-160

INHOUD – Skryf 1-110, skryf in woorde 1-15. Inleiding tot soliede vorms en aftrekking, getalle 1-5, onewe getalle 31-49

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-160
  2. Skryf nommers 1-110
  3. Spel en skryf nommers 1-15 in woorde
  4. Identifiseer soliede vorms
  5. Trek getalle af
  6. Herken onewe getalle 31-49

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan nommers 1-150 tel en nommers 1-10 spel

STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE: Tel getalle 1-160 en skryf 1-110

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-160 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van nommers

Sy tel en skryf nommers 1-110 op die bord, sy gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel en skryf in hul boek

IV

Getal eindig

Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte

Leerlinge tel

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-110

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODII& III: Getalspelling en onewe getalle

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge neem deel

II

Getalspelling

Met behulp van flitskaarte hersien sy spelling 1-10 en stel dan 11-15 bekend. Sy skryf dit ook op die bord

Leerlinge spel die nommer

III

Boorwerk

Sy boor hulle op die spelling.

Elf = 11

Twaalf = 12

Dertien = 13

Veertien = 14

Vyftien = 15

IV

Onewe getalle

Sy hersien die verduideliking van onewe getalle. Sy gebruik flitskaarte om die getalle aan te bied.

Evaluering

Skryf nommers 11-15 in woorde

11 =

12 =

13 =

14 =

15 –

Omkring die onewe getalle

30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE IV & V: Vaste vorms en aftrekking

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Vaste vorms

Die onderwyser gee die voorbeelde van soliede vorms

Leerlinge kyk en luister

III

Identifikasie

Sy wys vir hulle die soliede vorms en voorwerpe wat vorms het

Voorbeelde: suiker het kubusvorm, boks het kubusvorm, eier het ovaalvorm ens

Leerlinge identifiseer die vorms

IV

Aftrekking

Sy verduidelik dat aftrekking beteken minus of wegneem of verwydering van getalle of voorwerpe. Sy wys vir hulle die minusteken (-)

Leerlinge neem deel

Evaluering

Identifiseer hierdie voorwerpe:

Trek hierdie getalle af:

8 – 3 =

4 – 2 =

2 – 2 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig