Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 7

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel getalle 1-150

INHOUD – Getal eindig, skryf 1-100, vul die ontbrekende nommers 1-100 in. Nommer in woorde 1-10. Byvoeging van getalle 1-10, sensories: getallestaaf

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-150
  2. Skryf nommers 1-100
  3. Spel en skryf nommers 1-10 in woorde
  4. Voeg getalle by
  5. Identifiseer ewe getalle

INSTRUKSIONELE MATERIALE – getallekaart, flitskaarte, tellers, regte voorwerpe

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, demonstrasie, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan nommers 1-140 tel

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I & II: Tel en herkenning van 1-150, skryf en invul van gapings

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les, stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge herhaal na haar

II

Mondelinge telling

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-150 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf en leemtes invul

Sy skryf die nommers op die bord met 'n nommer wat ontbreek.

1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ 13 __ 15 __ 17 __ 19 __ tot 100

Leerlinge neem deel

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-100

 

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

 

PERIODE III&IV: Getal in woorde, ewe getalle

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les, stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Getalspelling

Sy spel nommers 1-10 herhaaldelik met flitskaarte. Sy skryf dan die nommers op die bord

Leerlinge herhaal na haar

III

Ewe getalle

Sy verduidelik dat ewe getalle getalle is wat sonder res deur 2 gedeel kan word. Sy skryf die ewe getalle van 2-30, dus: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30.

Sy verduidelik dat ewe getalle altyd 2 4 6 8 0 agterop het

Leerlinge herhaal na haar

Leerlinge identifiseer die nommers

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-150

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Optel van getalle

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les, stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

verduideliking

Sy verduidelik dat optelling beteken om getalle of voorwerpe saam te voeg. Sy saai vir hulle die optelteken (+)

Leerlinge herhaal na haar

III

Byvoeging van getalle

Sy gebruik verskillende konsepte om dit te verduidelik

6 + 4 = 10

7 + 1 = 8

3 + 3 = 6

Evaluering

Voeg hierdie getalle by

3 + 4 =

6 + 2 =

5 + 5 =

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig